referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Sobota, 27. februára 2021
Časť vypracovaných maturitných otázok z ekonomiky na SPŠ stavebnú v Trenčíne
Dátum pridania: 07.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucifuz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 329
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
CYKLOGRAMY – sú to grafy, ktoré znázorňujú priebeh stavebných procesov v priestore a čase.
Spôsoby zakreslovania – horizontálne (zhora dole)
Šikmé (zhora dole, zdola hore)

SIEŤOVÉ GRAFY – je to orientovaný diagram, ktorý predstavuje model procesu výstavby. Znázorňuje činnosti, ich vzťahy a cesty formou rozvinutej siete.
Spôsoby orientovania – hranovo orientované (úsečka – činnosť uzlovo orientované (uzol – okamih – stav začatia a ukončenia)

Postup zostrojenia sieťového grafu :
- zostrojiť model sieťového grafu – zľava doprava bez križovania
nesmie obsahovať slučky
fiktívna činnosť 0
- ohodnotenie činností : výkonové normy, TEU, odhadom
- výpočet – krok vpred
- krok vzad
- kritická cesta (činnosť bez časových rezerv) – označiť hrubo10. Platobný styk a financovanie firmy

Spôsoby platenia- platiť za výrobky, služby a prácu možno pomocou hotových peňazí (papierové peniaze a mince), prevodom z účtu na účet v príslušnom peňažnom ústave, poštovou poukážkou, dobierkou ...
Hotovostné platenie sa uskutočňuje medzi občanmi a podnikmi a medzi občanmi navzájom. Ako doklad o hotovostnom platení slúžia pásky z registračných pokladní.


Šek – výbery peňazí sa uskutočňujú na mzdy alebo iné potreby, napr. na cestovné alebo drobné nákupy v hotovosti. Všeobecným dokladom pre výber peňazí je pokladničný šek. Šek je vystavený na meno. Peňažný ústav vyplatí šek po overení podpisu tzv. podpisového vzoru pracovníka, ktorý je oprávnený rozhodovať o výbere peňazí. Hotovostné platenie sprevádza príjem peňazí do pokladne alebo výber peňazí z pokladne. Pri prijímaní peňazí do pokladne pokladník vyhotovuje príjmový pokladničný doklad, pri výdaji peňazí výdajový pokladničný doklad. Pokladničná kniha slúži na evidenciu peňazí v pokladnici.
Pri jednoduchom účtovníctve je súčasťou peňažného denníku:
- typ U – v hotovosti platené peniaze (na pošte) sa pripíšu na bankový účet v SR
- typ B – peniaze z účtu v hotovosti vyplatia fyzickým osobám
- typ C – peniaze v hotovosti platené i v hotovosti vyplatené

Poštové poukážky typu A a C možno zaradiť ku kombinovanému plateniu. Ku kombinovanému plateniu patria aj platobné karty, ktorými možno vyberať peniaze z bankomatov a platiť o vybraných obchodoch, čerpacích staniciach. Pokladničná zloženka peňazí na účet do peňažného stavu. Hromadný príkaz na úhradu slúži na úhradu až 25 platieb.

Trvalý príkaz na úhradu – inkaso – možno použiť na pravidelné platby.
Výpis z účtu je doklad, ktorý posiela podnikom peňažný ústav o uskutočnených zápisoch – pohyboch na účtoch. Na základe výpisu z účtu uskutočňuje podnik zápisy vo svojom účtovníctve.
Zdroje financovania firmy základným vnútorným zdrojom financovania sú zisky a keď sa financovanie uskutočňuje z vnútorných zdrojov, hovoríme o tzv. samofinancovaní vonkajšími zdrojmi financií sú pôžičky z banky, alebo priamo od držiteľov peňazí – vydaním nových akcií alebo obligácií.25. Makroekonomika

Nezamestnanosť a inflácia sú najväčšie súčasné makroekonomické problémy.

Nezamestnanosť je stav, keď určitá časť práceschopného obyvateľstva je nezamestnaná.
Miera nezamestnanosti = nezamestnaní
Spôsoby prechodu z kategórie zamestnanosti do kategórie nezamestnanosti:

1) pracovník stráca zamestnanie, pretože firmy prestávajú existovať
2) v súvislosti s určitými ťažkosťami v podniku. Pracovník je dočasne prepustený z práce s očakávaním, že v budúcnosti v tom podniku dostane prácu
3) pracovní sa rozhodne zanechať prácu a stať sa nezamestnaným
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.