referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Časť vypracovaných maturitných otázok z ekonomiky na SPŠ stavebnú v Trenčíne
Dátum pridania: 07.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucifuz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 329
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
Dĺžka trvanie nezamestnanosti je dĺžka časového úseku, počas ktorého je pracovník nezamestnaný.
Hlavné formy nezamestnanosti:

a) Frikčná – osoby, ktoré hľadajú pracovne miesta nie sú dobre informované o ponuke pracovných miest. Zladiť voľné pracovné miesta a osoby, ktoré hľadajú prácu si vyžaduje určitý čas v dôsledku čoho existujú vedľa seba voľné miesta a nezamestnaní. Táto skutočnosť sa prejavuje plošne v rámci celého národného hospodárstva, preto treba využívať informačnú sústavu v rámci celej krajiny

b) Štruktúrna – vzniká v dôsledku zmien v ekonomike. V rámci národného hospodárstva existujú prosperujúce i upadajúce odvetvia. V tejto súvislosti dopyt po určitom druhu práce rastie, kým dopyt po inom druhu práce klesá a ponuka sa neprispôsobuje dostatočne rýchlo. Mzdy nereagujú dostatočne rýchlo na ekonomické šoky. Trvá roky, kým sa prispôsobia nedostatkom alebo prebytkom.

c) Cyklická – vyskytuje sa vtedy, keď celkový dopyt po pracovníkoch je nízky. Vzniká keď zamestnanosť klesá v dôsledku nedostatočného agregátneho dopytu. Naproti tomu vysoká úroveň frikčnej alebo štruktúrnej nezamestnanosti sa môže vyskytovať aj vtedy, keď je celkový trh práce v rovnováhe.

d) Sezónna – existuje v poľnohospodárstve, stavebníctve, turistickom priemysle.

Inflácia je makroekonomický jav, pri ktorom ceny rastú z roka na rok. Je prebytok peňazí v obehu.
Miera inflácie –vyjadruje zmenu cenovej hladiny meranej indexom spotrebiteľských cien za určité obdobie

Rozoznávame:

* miernu - do 9%
* cválajúcu - 10%-999%
* hyperinfláciu - nad 1000%.

Dôsledky inflácie:
- klesajú reálne príjmy obyvateľstva, a tým aj kúpyschopnosť
- znehodnocuje hotové peniaze a úspory
- mení štruktúru spotreby (rastú výdavky na základné životné potreby a klesajú výdavky na iné tovary)
- zvýhodňuje veriteľov a majiteľov peňazí
- prináša isté výhody vlastníkom tovaru a dlžníkom
- vážne sociálne následky však zanecháva na najchudobnejších vrstvách obyvateľstva

Hrubý domáci produkt (HDP): jeho veľkosť môžeme zistiť tromi spôsobmi:
1.) Spotrebnou metódou , Export – Import tok tovarov a služieb vyprodukovaných v krajine za rok
2.) Dôchodkovou metódou, výdavky všetkých spotrebiteľov na nákup finálnych tovarov a služieb
3.) Výrobnou metódou

Hrubý domáci produkt a hrubý národný produkt sú základnými veličinami používanými na meranie a vyjadrovanie výkonnosti ekonomiky.
Hrubý domáci produkt je najkomplexnejším meradlom celkovej úrovne výroby statkov a služieb v danej krajine.
Hrubý domáci produkt možno z vecného hľadiska vymedziť ako súhrn finálnych statkov a poskytnutých služieb za určité časové obdobie na území danej krajiny. Zohľadňuje územný princíp. Nie je možné vyjadriť ho jednou veličinou. Jednotlivé vecné časti HDP však môžeme oceniť a ich spočítaním získame potrebnú hodnotovú veličinu.


15. Zariadenie staveniska

Sú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác slúžia prevádzkovým, výrobným, skladovacím a sociálnym účelom účastníkov výstavby (týmto účelom slúžia dočasne)
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.