referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Sobota, 27. februára 2021
Časť vypracovaných maturitných otázok z ekonomiky na SPŠ stavebnú v Trenčíne
Dátum pridania: 07.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucifuz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 329
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
Stavby, stroje, zariadenia – zariadenie staveniska :
- skladovacie – ♥ sklady ♥ skládky ♥ predmontážne plochy

- prevádzkové – ♥ zariadenia na ochranu a bezpečnosť – oplotenia, strážnice, zariadenia OP, zariadenia BOZ ♥ komunikácie a objekty na komunikáciách (dočasné stavebné cesty, vlečky, žeriavové dráhy, výťahové veže, lávky, premostenia) ♥ kancelárie, údržbárske dielne, opravovne ♥ energetické zdroje a zariadenia - elektrická energie (trafostanice a rozvody), voda (zdroje, rozvody a odvodnenie), teplo, stlačený vzduch ♥ ústredné garáže, ústredné skúšobne ♥ prekladacie stanice

- výrobné - ♥ výrobne zmesí – betónová zmes, malta ♥ príprava výstuže ♥ príprava tesárska ♥ výroba dielcov, debnenia ♥ nárezovňa skla

- sociálne - ♥ šatne, prístrešky ♥ hygienické zariadenia ♥ jedáleň a kuchyňa ♥ ubytovne ♥ zariadenia služieb ♥ zariadenia spoločenské, kultúrne, športové


26. Ekonómia, ekonomika, zákon vzácnosti a ekonomické systémy

Ekonomika je jedna zo sfér života v spoločnosti, organizovaný systém výroby, rozdeľovania a spotreby ekonomických statkov. Súhrn ekonomických vzťahov v spoločnosti, výsledok dlhodobého vývoja. Je podmienená nerastným bohatstvom, zemepisnou polohou, deľbou práce...
Základné ekonomické otázky: Čo vyrábať? Pre koho vyrábať ? Ako vyrábať?
Cieľ ekonomiky: čo najlepšie uspokojiť potreby spločnosti.

1/ Vzťah medzi výrobou a spotrebou
Ak je výroba väčšia ako spotreba, hovoríme o nedostatkovej ekonomike
Ak je výroba väčšia ako spotreba, hovoríme prebitkovej ekonomike

2/ Spolupráca s ostatnými štátmi – otvorená, uzatvorená

3/ Charakter výstupu
a) hmotný výrobok – výrobný sektor
b) služba – nevýrobný sektor

Výrobný sektor :

a) primárny: poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo...
b) sekundárny: spracovateľský priemysel, energetika, stavebníctvo.

Nevýrobný sektor:

a) terciálny: služby pre spotrebiteľov, výrobu
b) kvarciálny: poskytovanie a prenos informácií

4/ Vlastníctvo
verejné, súkromné, družstevné

5/ Formálnosť
legálna ekonomika, nelegálne ekonomika

Ekonómia je veda o ekonomike, tá sa zaoberá hospodárstvom krajiny. Veda, ktorá rieši otázku, akým spôsobom riešiť problém vzácnosti, rozdeľovania. Oikos = dom, nomos = zákon.
Mikroekonómia: zaoberá sa jednotlivými ekonomickými subjektami ( podnik, domácnosť)
Makroekonómia: zaoberá sa ekonomikou ako celkom ( HDP, ND)
Pozitívna ekonómia: zaoberá sa ekonomikou takou, aká je, pracuje s reálnymi údajmi
Normatívna ekonómia: dáva odporúčania aká by ,mala ekonomika byť.

Zákon vzácnosti výrobných zdrojov – spoločnosť musí rozhodnúť, ako výrobné faktory rozdeliť pri výrobe jednotlivých výrobkov
- vyjadruje, že statky sú vzácne preto, lebo nedostatok výrobných zdrojov neumožňuje vyrábať všetko, čo by ľudia chceli, vyjadruje, že vzácnosť statkov spočíva v tom, že výrobné zdroje sú obmedzené
- ekonomická vzácnosť výrobných zdrojov spôsobuje, že ľudia a spoločnosť ako celok musia rozhodnúť, ako tieto zdroje rozdeliť na výrobu jednotlivých výrobkov
- problém nedostatku a výberu možno ilustrovať pomocou krivky hraníc produkčných možností (PPF), ktorá sa nazýva aj transformačná krivka (predstavuje transformáciu obmedzených zdrojov z jedného použitia na iné použitie)
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.