referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Časť vypracovaných maturitných otázok z ekonomiky na SPŠ stavebnú v Trenčíne
Dátum pridania: 07.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucifuz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 329
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
EKONOMIKA


17. Kalkulácie nákladov, kalkulačný vzorec

Kalkulačný vzorec -

1. Priamy materiál – suroviny, materiál, polotovary, obaly, pohonné látky, ktoré prechádzajú do výrobku a obstarávacie náklady. Spotrebovaný materiál sa znižuje o cenu použiteľného odpadu. Dopravné náklady sa zväčša zakalkulujú do nákladov na priamy materiál.
2. Priame mzdy – mzdy výrobných robotníkov, podieľajúcich sa priamo na výrobe, časové, úkolové mzdy, prémie.
3. Ostatné priame náklady – technologické palivo, odpisy, patenty, licencie, záručné opravy, prevádzka stavebných strojov, príspevky do soc. a zdrav. poisťovne pripadajúce na priame mzdy.
4. Výrobná réžia ( prevádzková, súčet 1. - 4. Náklady výroby ) – náklady súvisiace s riadením a obsluhou výrobného procesu, ktoré nemôžeme stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku.
5. Správna réžia ( súčet 1. - 5. Náklady výkonu ) – riadenie a správa podniku
6. Odbytové náklady ( súčet 1. - 6. Úplné náklady výkonu ) – odbytová réžia, priame odbytové náklady (propagácia, reklama, obaly...)
7. Zisk ( strata, súčet 1. – 7. Predajná cena )

Členenie je odporučené, nezáväzné, podniky si ho môžu prispôsobiť podľa potreby. Náklady predstavujú peňažné ocenenie spotreby podnikových výrobných faktorov vynaložených podnikom na jeho výkony a ostatné účelovo vynaložené náklady spojené s jeho činnosťou. Klasifikácia nákladov podľa položiek kalkulačného vzorca sa vzťahuje na výrobný proces, prehlbuje druhové členenie. Používa sa pri plánovaní a evidencii. Priame náklady sa dajú vypočítať na kalkulačnú jednotku s veľkou presnosťou. Nepriame náklady sa nedajú vypočítať presne na kalkulačnú jednotku, preto sa počítajú nepriamo, obyčajne prirážkou.


16. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je neoddeliteľnou súčasťou výrobných a ostatných pracovných úloh. Zákon č. 330/1996 Z. z. BOZP – platnosť od 1.januára 1997
- zamestnávateľ musí zabezpečiť organizáciu prvej pomoci
- ak má zamestnávateľ viac ako 100 zamestnancov, je povinný určiť odborne spôsobilého zamestnanca – bezpečnostného technika
- zamestnanec má povinnosť dbať o svoju bezpečnosť

Vyhlášku delíme na všeobecnú a špecifickú. Všeobecná obsahuje spoločné požiadavky pre všetky stavebné práce. Špecifická popisuje jednotlivé druhy činností, zásady bezpečnosti pri práci, zakázané činnosti. Dodávateľ musí dodržiavať tieto povinnosti :

- viesť evidenciu pracovníkov, ktorí nastúpia do práce a každému prideliť konkrétne miesto a prácu
- vybaviť ochrannými pracovnými prostriedkami ľudí, ktorí s jeho vedomím vstúpia na stavenisko
- realizovať cyklické školenia zamestnancov, vrátane ich evidencie
- vybaviť riadiacich pracovníkov príslušnými právnymi a technickými predpismi
- vypracovať v rámci prípravy stavby technologický predpis s ohľadom na bezpečnosť práce
Dozor a kontrola – úrad bezpečnosti práce SR a inšpektoráty bezpečnosti práce ( Z 174/68 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení Z 256/94 Z. z. )9. Časové plánovanie stavieb

HARMONOGRAM - zobrazuje technologické a časové vzťahy jednoduchých stavieb. V praxi sa uplatňuje najčastejšie ako časový plán stavby. Histogram - stĺpikový diagram – doplnený harmonogram (množstvo v čase)

Harmonogramy – riadkový
Histogram
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.