referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vieroslava
Štvrtok, 30. marca 2023
Náklady a ich účtovanie
Dátum pridania: 28.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kuki
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 237
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 0.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 30s
Pomalé čítanie: 2m 15s
 
- peňažné ocenenie spotreby hospodárskych prostriedkov vynaložených podnikom na jeho výkony
- predstavujú každú spotrebu živej a zhmotnenej práce
- náklady znižujú základ dane z príjmov

Zásady účtovania nákladov:
- účtujú sa na účtoch účtovnej triedy 5, narastajúcim spôsobom od začiatku roka a to zásadne časovo rozlíšené, t. j. že náklady sa účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Účtujú sa na strane MD
- nemajú začiatočný stav
- položky znižujúce náklady účtujeme na strane MD červeným zápisom
- na konci roka sa zostatky všetkých účtov N prevádzajú na účet 170-účet ziskov a strát
- je potrebné prispôsobiť analytickú evidenciu zákonu o DzP
Informácie o nákladoch sú dôležité pre výpočet výšky dane z príjmov.

Členenie nákladov:
1) z hľadiska hospodárskeho výsledku
■ náklady z hospodárskej činnosti - súvisia s bežnou činnosťou účt. jednotky, s hlavnou
činnosťou podniku
■ finančné – vznikajú pri finančných operáciách
■ mimoriadne – vznikajú s mimoriadnou činnosťou alebo udalosťou
■ daň z príjmov – ide o N spojené s povinnosťou zaplatiť daň z príjmov bežnej a
mimoriadnej činnosti
2) z hľadiska vplyvu na základ dane z pridanej hodnoty
■ daňové náklady
- výdavky nevyhnutné na dosiahnutie, udržovanie a zabezpečenie príjmov
- znižujú základ dane z príjmov
■ nedaňové náklady
- nie sú nevyhnutné na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov
- znižujú základ dane z príjmov

■ podľa druhov
- spotrebované nákupy
- služby
- osobné náklady
- dane a poplatky
- iné náklady na hospodársku činnosť
- odpisy, rezervy a OP nákladov na hospodársku činnosť
- finančné náklady
- rezervy a opravné položky finančných nákladov
- mimoriadne náklady
- dane z príjmov a prevodové účty
3) podľa kalkulácie
■ priame
■ nepriame
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.