referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Medard
Štvrtok, 8. júna 2023
Hospodársky výsledok
Dátum pridania: 08.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kuki
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 366
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Výpočet hospodárskeho výsledku:
V z hosp. činnosti – N z hosp. čin. = VH z hosp. čin. mimoriadne V
+ finančné V – finančné N = VH z fin. čin. - mimoriadne N
VH z bež. čin. + VH z mimoriad. čin. = čistý VH

Zo základu dane zaokrúhleného na 1000 nadol sa stanoví DzP z bežnej a z mimoriadnej činnosti (25% daňového základu – od 1.1.04. = 19%) a zaokrúhli sa na 100 nahor. Z takto vypočítanej daňovej povinnosti sa odpočíta odvedený preddavok na DzP.

Rozdelenie hospodárskeho výsledku:
VH po zdanení (vypočítame ho ako rozdiel VH zisteného z účtovníctva pred zdanením a predpísanej daňovej povinnosti) môže byť účtovný zisk alebo účtovná strata.
Na začiatku účtovného obdobia sa podvojným zápisom zaúčtuje na účty 701-Začiatočný účet súvahový a 431-Výsledok hospodárenia a to:
- účtovný zisk 701/431
účtovná strata 431/701

Rozdelenie disponibilného zisku (VH z bež. čin. + VH z mim. čin. – DzP z bež. čin. – DzP z mim. čin.)
O použití účt. zisku alebo úhrade účt. straty rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov.

Účtovný zisk možno použiť na:
- prídely do zákonných a ostatných fondov
- vyplatenie podielu spoločníkom
- zvýšenie základného imania
- previesť ako nerozdelený zisk do bud. rokov
- uhradiť stratu z minulých rokov
- prídel do sociálneho fondu

Účtovná strata sa môže:
- uhradiť zo zákonného rezervného fondu
- uhradiť spoločníkmi
- uhradiť znížením základného imania
- previesť do nasledujúcich rokov
- uhradiť z nerozdeleného zisku z minulých rokov
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Hospodársky výsledok GYM 2.9850 1235 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.