referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izidor
Sobota, 4. apríla 2020
Majetok a zdroje krytia
Dátum pridania: 17.08.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kuki
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 604
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
- jeho ocenenie - nadobúdacia cena je vyššia ako 50 tisíc a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok
Ostatný DNM – jeho ocenenie je 50 korún a menej a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok
- v účtovníctve sa pri jeho obstaraní kúpou nemusí zaradiť do majetku, ale ísť
priamo do spotreby. Ak sa zaradí do majetku, jeho jednorázový odpis je
551/079
Dlhodobý finančný majetok (DFM)
- je ten, ktorého doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok.
- oceňuje sa OC a neodpisuje sa.

Krátkodobý majetok
- je ten, ktorého doba použitia je kratšia ako 1 rok

Obstarávanie majetku
Podnik ho označuje ako činnosť, ktorou získava majetok dlhodobého charakteru, teda investičná činnosť:
Podnik si môže majetok obstarať:
- kúpa (za úhradu) – takýto spôsob označujeme ako dodávateľská forma získania majetku.
Predmetom nákupu môžu byť aj oceniteľné práva a licencie, čiže DNM.
- vlastná činnosť – ňou si podnik vytvorí majetok sám. Vznikajú mu pritom náklady.

Zaradenie majetku označíme ako aktivovanie majetku.
- bezplatný prevod – darovanie – toto obstarávanie je bezplatné. Vznikajú tu len náklady s
tým spojené.
- preradenie z osobného používania do podnikania – vyskytuje sa prípade individuálneho
podnikateľa
- na základe zmluvy o kúpe najatej veci – finančný leasing – vlastníkom je prenajímateľ

Oceňovanie majetku
- je peňažné vyjadrenie hodnoty majetku v Sk.
Používajú sa pritom tieto ceny:
- vstupná (VC)- je celková vyčísliteľná cena DM, za ktorú majetok získame.
Môže byť:
-obstarávacia – je tá, ktorou sa majetok obstaral i náklady súvisiace s jeho obstaraním
-reprodukčná obstarávacia – cena, za ktorú sa majetok obstaral v čase, keď potrebujeme túto cenu poznať, keď ho účtujeme
-vlastné náklady (VN) – oceňujeme ním majetok vytvorený vlastnou činnosťou
-zvýšená vstupná cena – je súčtom vstupnej ceny (OC, ROC, VN) a technického zhodnotenia majetku.
- zostatková (ZX)- je cena, ktorá sa vyčísli ako rozdiel medzi vstupnou cenou a celkovými
odpismi (oprávkami)
- vyjadruje stupeň opotrebenia majetku
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Majetok a zdroje krytia SOŠ 2.9845 443 slov
Majetok a zdroje krytia SOŠ 2.9460 661 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.