referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfréd
Streda, 19. júna 2024
Proces tvorby ceny, informácie, evidencia, kalkulačný list.
Dátum pridania: 30.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: krevetkaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 409
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Cena – peňažne vyjadrená hodnota výrobku určitej kvality, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, ak chce výrobok získať.

·Cena je regulátorom výroby a spotreby, určuje ich smer, čo sa má vyrábať a v akom množstve
·Cena by mala dosahovať takú výšku, aby pokryla náklady na výrobok a prinášala aj podnikateľovi zisk. Tento zisk má prepojenie aj na štátny rozpočet a formou odvodov zo zisku napĺňa štátnu pokladnicu.
·Cenová politika vyberá vhodné metódy na tvorby ceny a potom ich pružne diferencuje

Druhy cien:
1.voľné ceny – tvorené voľnou súťažou na základe dopytu a ponuky
2.limitované ceny – tvorené tiež na základe dopytu a ponuky, ale ich hornú a dolnú hranicu určuje cenový úrad. Sú vecne usmerňované.
3.pevné ceny – ceny vybraných druhov stanovuje cenový úrad a sú pevne určené.

Na Slovensku platí zoznam tovaru s regulovanými cenami. Zoznam a ceny uverejňujú cenové orgány v cenovom vestníku.

Cenu ovplyvňuje:
·dopyt a ponuka - ak je dopyt menší ako ponuka = cena klesá
- ak je dopyt vyšší ako ponuka = cena stúpa
·právny rámec tvorby ceny daný reguláciou cien vládou
·konkurencia – podnikateľ by mal poznať zámery konkurencie v cenov. politike a výrobe
·osobitosti trhu – vytváranie určitého okruhu zákazníkov – niektorí sa uspokoja s nižšími cenami aj kvalitou, iní nie.
·typ predávajúceho tovaru – k nemu príslušná cena
·sezónnosť – niekedy je cena ovplyvnená sviatkami
·objem produkcie – vysoká cena nezodpovedajúca možnostiam spotrebiteľov zapríčiňuje odbyt.ťažkosti

Informácie: ceny sú informáciou pre spotrebiteľa a musia sa označovať viditeľne a jasne cenovkami (obchody) a jedálnými lístkami (reštaurácie).

Cena sa v spoločnom stravovaní tvorí podľa vzorca:

Cena SS = kalkulačná cena + kalkulačná prirážka + DPH

Kalkulačnú cenu tvoria priame náklady na suroviny.
Kalkulačná prirážka sa vypočíta z kalkulačnej ceny a prirátava aj nemateriálne nepriame náklady. Určuje sa v % z kalkulačnej ceny a výška závisí od typu prevádzky.
DPH je nepriama daň odvádzaná do štátneho rozpočtu.
Kalkulácie sa zostavujú na kalkulačných listoch. Ako účtovné doklady musia byť zrozumiteľné, čitateľné, nesmú sa opravovať, gumovať. Odkladajú sa pre kontrolu.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.