referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Malohont: Ekonomický potenciál
Dátum pridania: 03.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: last
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 779
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Gemer – Malohont sa rozprestiera v strednej časti južného Slovenska (toho času časť Banskobystrického kraja). Nachádza sa tu časť Slovenského Rudohoria, Rimavská kotlina, Rožňavská kotlina a časť Slovenského Krasu.
Oblasť je vhodná aj pre rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva, ale na základe zemepisných, prírodných a kultúrnych daností sa viac uplatní cestovný ruch, turistika, agroturizmus a iných obchodno-ekonomických aktivít. Gemer – Malohont momentálne patrí medzi najzaostalejšie regióny. Percento nezamestnanosti je veľmi vysoké, a v posledných rokoch nekleslo pod 30 %. Na základe najnovšej štatistiky v našom regióne žijú občania podľa národností cca. 55% slovenskej, 40% maďarskej a 5% rómskej. Región je bohatý na prírodné krásy s premenlivou flórou a faunou, svedčia o tom chránené prírodné oblasti. Návštevníkov láka množstvo prírodných krás, kultúrne a historické pamiatky. Úrodná pôda je kvalitná, podnebie umožňuje rozvoj poľnohospodárstva, oblasť je bohatá na minerálne zdroje. Obyvatelia gemerského regiónu sa pýšia bohatou kultúrnou minulosťou, zachovávajú svoje kultúrne tradície a sú otvorení aj pre modernú kultúru. K rozvoju úrovne regiónu je potrebná vnútorná i vonkajšia podpora.

Zásadnou úlohou regionálnej politiky akéhokoľvek štátu je postupné vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, sociálno-ekonomická súdržnosť a sústavné zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov. Vstup do Európskej únie nám prináša možnosŤ zapojiť sa do regionálnej a štrukturálnej politiky Spoločenstiev a v rámci nej využiť zdroje vyhradené na podporu zaostávajúcich, ekonomicky slabých a štrukturálne nevyvážených regiónov Slovenskej republiky. Strategický cieľ, ktorý si Slovenská
republika určila pri realizácii svojej regionálnej politiky počas nasledujúcich niekoľko rokov je zabezpečiŤ taký vývoj, aby do roku 2006 hrubý domáci produkt na obyvateľa
Slovenskej republiky dosiahol úroveň nad 50% priemeru hrubého domáceho produktu na obyvateľa Európskej únie. Z pohľadu súčasného stavu sa predpokladaný rast hrubého domáceho produktu musí uskutočňovaŤ za podmienky vyváženého ekonomického
a sociálneho rozvoja regiónov, harmonického usporiadania a racionálneho vyuŽívania celého územia Slovenskej republiky a na princípoch trvaloudržateľného rozvoja.
Predpoklady a súčasný stav v regióne:
Poloha
Mesto a okres ležia v Slovenskom Rudohorí, v údolí rieky Rimavy, obklopené CHKO Cerovou Vrchovinou a NP Muránska Planina. Rimavská Sobota je dnes okresným mestom s 25 118 obyvateľmi (spolu s pričlenenými obcami Vyšná a Nižná Pokoradz, Mojín, Dúžava, Bakta).
Priemysel
Jeho priemyselnú bázu predstavujú hlavne potravinárske závody (Gemercukor a.s., Pivovar a Sladovňa Gemer s.r.o., R.S.k s.r.o.- Konzerváreň, Mäsopriemysel - TAURIS a.s., Gemernákup a.s., Gemerská mliekáreň a. s., SPOHYPO a. s. ) a iné (RIMAVAN CHVDI).
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.