referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zita
Štvrtok, 2. apríla 2020
Sociálna politika EÚ
Dátum pridania: 03.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Dajana007
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 637
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
V roku 2001 viac ako 55 miliónov ľudí čelili chudobe, z toho 15% v Európskej populácii. Do tejto kategórie patrili hlavne nezamestnaní, osamelí rodičia, starší ľudia žijúci sami a s rodinami s veľkým počtom detí.
Riziko chudoby sa mení z krajiny na krajinu, z 10% vo Švédsku na 21% v Írsku. V južných krajinách, v UK a Írsku, ohrození členovia populácie majú všeobecne menší blahobyt a sú bližšie k chudobe. Naviac, dlhodobá zamestnanosť zohráva v tejto problematike hlavnú úlohu. V roku 2002 to postihlo skoro 3% aktívnej populácie (alebo 39% nezamestnaných). S výnimkami (Fínsko, Írsko, Švédsko a UK) to postihlo viac ženy ako mužov. Značný pokrok sa urobil na pracovnom trhu. V roku 2002 priemerná zamestnanosť v rámci EÚ sa zvýšila zo 63,4% na 64,3%. Zamestnanosť u žien sa zvýšila o viac ako 1% medzi rokmi 2001 a 2003 z 54,1% na 55,6%. Naviac, zamestnanosť starších ľudí sa v EÚ signifikantne zvýšila ako v celku , s výnimkou Rakúska, Nemecka a Talianska.
Grécko, Španielsko, Írsko a Portugalsko sú jedny z mála členov, ktoré majú najväčší záujem vyriešiť tieto problémy.

EÚ bude pokračovať v úsilí na odstránenie chudoby a intregrácii všetkých sekcií spoločnosti, ako vytváranie pracovných príležitostí, predchádzanie sociálnemu vylúčeniua celková oprava sociálneho systému.

2.3 Rovnosť pohlaví
Rovnaké práva pre ženy a mužov sú dlhodobým záväzkom spadajúcim pod Dohodou. Od roku 1996, rovnosť pohlaví je započítaná do všetkých oblastí politík EU a stáva sa samostatnou súčasťou Sociálnej agendy. „Rovnaké práva“ už nie sú obmedzené len na rovný plat alebo rovnú prácu, ale musia byť rozšírené na všetky oblasti života. Lisabonské zhromaždenie stanovilo cieľ, že do roku 2010 bude 60% žien zamestnaných. Stratégia spoločenského rámca pre rovnosť pohlaví funguje od roku 2001 do roku 2005, rieši platovú priepasť medzi mužmi a ženami a uvádza opatrenia cielené na rodinnú rovnováhu a pracovný život a zvýšenie počtu žien v rozhodovacích situáciách.
Rovnosť zaobchádzania s mužmi a ženami bola do zoznamu cieľov Spoločenstva doplnená už do amsterdamského znenia Zmluvy o Európskych spoločenstvách. Legislatíva EÚ, ako aj slovenské právne predpisy týkajúce sa zabezpečenia tejto rovnosti osobitne zakazujú diskrimináciu na základe pohlavia. Preto sa väčšina súčasných právnych predpisov vzťahuje nielen na rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní, povolaní, ale i v odbornej príprave naň, rovnakej odmene, sociálnom zabezpečení, zamestnaneckých systémoch sociálneho zabezpečenia, rodičovskej dovolenke, ochrane tehotných žien, žien po pôrode a dojčiacich žien.

Ženy získali najviac z rastu mier zamestnanosti od Lisabonskej stratégie:
- Bolo vytvorených viac ako 6 z 10 nových pracovných pozícií pre ženy medzi 1997 a 2001,
- Zamestnanosť žien stúpla na z 1,7% v 1999 na 2,1% v roku 2001,
- Zamestnanosť žien stúpla v roku 2002 na 55,5% , u mužov bola 72,9%,

Avšak je stále viac žien bez práce ako mužov:
- Nezamestnanosť žien bola v roku 2002 8,7% a u mužov 6,9%,
- Nezamestnanosť žien presiahla celkovú nezamestnanosť o 1% v roku 2002

Platobná priepasť však naďalej pretrváva:
- Rozdiel medzi mužmi a ženami v hodinových hrubých zárobkoch bol najvyšší v Írsku a v Spojenom Kráľovstve v roku 1999,
- V priemere, hrubé hodinové zárobky u žien boli asi 84% zo zárobkov mužov

Tento rozdiel musí byť odstránený:
- Menej ako 9% žien v platenom zamestnaní malo riadiacu zodpovednosť a menej ako 16% malo strednú zodpovednosť v roku 1998
- Čo sa týka mužov, 16% malo riadiacu zodpovednosť a 19% strednú zodpovednosť

Najbližší plán:
- Spoločná komunikácia o domácom násilí a materskej dovolenke sú v procese tvorby,
- Ďalšie roky jarná komisia bude skúšať prvý krát pokrok v oblasti rovnosti pohlaví
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.