referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Aktívne bankové operácie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mrk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 512
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky

Projekt z predmetu

Bankové operácie


Aktívne bankové operácie

Aktívne bankové operácie úzko nadväzujú na pasívne operácie, ktoré banka taktiež vykonáva. Banka totiž získa od klientov peňažné prostriedky, s ktorými v ďalšej fáze operuje. Je namieste spomenúť, že aktívnymi operáciami si banka vytvára svoj zisk, pretože za poskytnutie peňažných prostriedkov od svojich klientov inkasuje úrok.

Medzi aktívne bankové operácie patria:

a) úverové operácie banky
b) investičné činnosti banky


1) Úverové operácie banky

Banka pri úverových operáciách vystupuje voči svojim klientom v aktívnom postavení čiže ako veriteľ. Úver je pre podnik návratnou formou získavania cudzích externých zdrojov. Je to ekonomický vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý vzniká pri odovzdaní konkrétnej hodnoty na dočasné použitie, t.j. s podmienkou návratnosti. Tento vzťah má podobu zmluvy. Veriteľ dáva dlžníkovi k dispozícii istú hodnotu v peniazoch, resp. v tovare a stará sa o správu dlhu. Dlžník sa zaväzuje splatiť svoj dlh v dohodnutom termíne a forme (spravidla v peniazoch), ako aj platiť príslušný úrok.

Členiť úvery môžeme z rôznych hľadísk, najčastejšie sa vyskytujú podľa:
1. objektu, ktorý žiada o úver
2. subjektu, ktorý úver poskytuje
3. doby, na ktorú sa úver poskytuje
4. formy poskytnutia a techniky úverovania
5. spôsobu ručenia
6. spôsobu splácania
7. teritoriálnej pôsobnosti

Podľa doby, na ktorú sa úver poskytuje členíme úvery do 3 kategórií:

a) krátkodobé bankové úvery
Základným znakom tejto skupiny úverov je, že ich splatnosť je kratšia ako jeden rok. Do tejto skupiny patria viaceré druhy úverov:

- účelový úver na prevádzkové a invetičné potreby
Tento druh úveru sa poskytuje podnikateľskej sfére na krytie potrieb súvisiacich s podnikateľskou činnosťou. Účel, na ktorý sa úver poskytuje sa bližšie definuje v žiadosti o úver, ktorú subjekt predkladá banke. Po rozhodnutí banky o pridelení úveru sa uzatvára zmluva na obdobie do jedného roka.

- úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov
Poskytuje sa väčšinou podnikateľským subjektom na odstránenie príčiny finančných ťažkostí, zaplatenie bankových poplatkov, prípadne na zloženie prostriedkov na otvorenie akreditívu.- prekleňovací úver
Úver sa poskytuje na preklenutie čšasového nesúladu medzi potrebou a vytvorením zdrojov podnikateľkým subjektom.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.