referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Melánia
Štvrtok, 30. júna 2022
Aktívne bankové operácie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mrk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 512
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 

Podmienkou je, že subjekt vytvorí chýbajúce zdroje do konca roka, keďže ide o krátkodobý druh úveru.

- kontokorentný úver
Kontokorentný úver predstavuje dohodu medzi bankou a klientom, v ktorej banka poskytuje klientovi úver v pohyblivej výške na jeho bežnom účte v banke. Ide vlastne o kombináciu vkladového a úverového účtu. Kontokorentný účet sa používa na zúčtovanie bežných záväzkov a pohľadávok klienta s jeho obchodnými partnermi. Plynulým prílevom uhradených pohľadávok a záväzkov má bežný účet stále sa meniaci stav. Bežný účet môže byť kreditný a je peňažným vkladom v banke (tento peňažný vklad je aj úročený) alebo debetný, a znamená poskytnutie kontokorentného úveru (tiež za určitý úrok). Banka vyúčtováva kontokorentný účet za určité obdobie a účtuje klientovi nákladové a výnosové úroky. Súčasťou dohody o kontokorentnom účte je aj stanovenie úverového limitu, ktorý predstavuje výšku prípustného debetu na bežnom účte klienta.

Zvláštnym druhom kontokorentného úveru je revolvingový úver. Revolvingová úverová dohoda je právna dohoda, v ktorej banka umožňuje klientovi krátkodobý úver do určitej maximálnej výšky v ktoromkoľvek období počas roka. Kým kontokorentný úver s úverovým limitom je neformálnou dohodou, revolvingová úverová zmluva je právnou dohodou, z ktorej vyplýva, že klient má právo vypožičať si od banky aj pod stanovený maximálny limit, ale musí zaplatiť určitý %-uálny poplatok z nevyužitej čiastky maximálneho limitu. Tento poplatok je oprávnený, pretože banka musí držať viac likvidných prostriedkov pripravených pre revolvingový úver.

- eskontný úver
Pri eskontnom úvere banka nakupuje od klienta zmenky pred ich splatnosťou. Pri nákupe banka používa nominálnu hodnotu zmeniek a odpočítava si z celkovej sumy diskont (úrok). Zmenky sa prevádzajú na banku, ktorá ich pri splatnosti predkladá zmenkovému dlžníkovi (nie majiteľovi, od ktorého zmenku kúpila). Zmenkový dlžník je na základe zmenkového práva povinný túto zmenku uhradiť. V prípade odmietnutia zaplatenia alebo neschopnosti platiť, banka dáva zmenku na preplatenie poslednému majiteľovi zmenky. Nákladmi na eskontný úver sú základná úroková sadzba a ostatné provízie banky. Celkový úrok z tohto úveru sa volá diskont a banka si ho odpočítava už pri nákupe zmeniek. Náklady na eskontný úver patria k najnižším spomedzi nákladov na krátkodobé úvery, sú porovnateľné s nákladmi na kontokorentný úver.
- lombardný úver
Predstavuje úver, ktorý banka poskytuje na základe záložného práva na hnuteľný majetok alebo práva. Zväčša poskytuje maximálne do 60 až 90% hodnoty zálohu. Výška tejto zálohy súvisí s možným znehodnotením zálohu z hľadiska trhovej ceny alebo s dodatočnými nákladmi veriteľa pri realizácii záložného majetku alebo práva.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.