referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Nedeľa, 3. júla 2022
Aktívne bankové operácie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mrk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 512
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 

Tento druh sa poskytuje za zálohu cenných papierov, tovaru, pohľadávok, vkladných knižiek, drahých kovov alebo práva (autorské práva, životné poistky atď.) Úver na cenné papiere má pre banku výhodu kvôli obchodovateľnosti cenných papierov. Dlžníkovi ostáva zachované právo na výnosy zo založených cenných papierov. Pri kolísaní kurzov cenných papierov veriteľ prepočítava kurzovú hodnotu založených cenných papierov. V prípade, že by ich kurzová hodnota klesla tak, že poskytnutý lombardný úver (jeho časť) by sa stal nezabezpečený, banka žiada klienta o dodatočné krytie. Úver na tovar poskytuje banka na druhy tovarov, ktoré sú veľmi dobre obchodovateľné na tovarových burzách.
Veľkou výhodou lombardného úveru je, že dlžník nemusí predávať svoje majetkové hodnoty a môže preklenúť dočasný nedostatok likvidných prostriedkov použitím tohto majetku na zabezpečenie úveru. Poskytuje sa na pevnú sumu.


Pri doteraz spomenutých formách úverov poskytovala banka klientovi konkrétne peňažné prostriedky. Existujú však aj úvery, kedy banka prepožičiava klientovi svoje dobré meno:

- akceptačný úver
Akceptačný úver vzniká tak, že klient vypíše na banku zmenku. Túto zmenku banka akceptuje, teda sa zaviaže záväzok, ktorý je obsahom zmenky splniť pri splatnosti zmenky. Klient vypisuje zmenku v prípade krátkodobej potreby finančných prostriedkov. Akcept zmenky bankou znamená, že banka predala klientovi svoje dobré meno. Tým sa zvyšuje obchodovateľnosť zmenky a môže sa ďalej používať. Banka pri akceptácii nepotrebuje reálne peniaze pre poskytovanie úveru. Tieto peniaze však potrebuje pri splatnosti zmenky, pretože posledný majiteľ zmenky bude pri splatnosti žiadať banku, aby splnila svoj záväzok vyplývajúci z akceptácie zmenky. V úverovej dohode sa teda banka dohodne s klientom, že v období splatnosti zmenky musí uložiť príslušnú peňažnú čiastku na účte v banke. Z tejto sumy banka splní svoj záväzok zo zmenky. Banka akceptuje zmenky najmä svojim prvotriednym zákazníkom. Náklady na tento druh úveru predstavujú iba províziu, pretože sa tu neposkytujú reálne peňažné prostriedky.


- avalový úver
Banka pri poskytovaní avalového úveru vystupuje v úlohe ručiteľa. Ručí za splnenie záväzku dlžníka, voči tretej osobe. Tieto úvery sa poskytujú len prvotriednym zákazníkom, banka tu predáva opäť svoje meno. Banka ako ručiteľ môže byť automaticky požiadaná pri nesplnení záväzku hlavným dlžníkom, aby ako vedľajší dlžník na základe ručenia splnila záväzok za hlavného dlžníka. b) stednodobé úverové operácie
Ich charakteristickým znakom je, že poskytnuté úvery majú splatnosť kratšiu ako 5 rokov.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.