referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Aktívne bankové operácie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mrk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 512
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 

Patria sem:

- spotrebné úvery
Spotrebné úvery zahŕňajú všetky úvery jednotlivcom na financovanie nákupu a služieb. Tieto úvery stimulujú ekonomickú aktivitu a prekleňujú medzeru medzi výškou produkcie a spotreby. Hlavným zdrojom spotrebného úveru sú komerčné banky. Príklady na spotrebný úver: Úvery na nákup automobilov a ďalších spotrebných predmentov, úvery na opravu a rekonštrukciu domov a iné. - účelové úvery na prevádzkové a investičné účely
Svojou podstatou sa zhodujú s úverom uvedeným medzi krátkodobými úvermi. Odlišnosť je v dobe splatnosti úveru.


c) dlhodobé úverové operácie
Tieto úvery majú splatnosť dlhšiu ako 5 rokov.

- emisná pôžička
Tento úver poskytuje banka svojmu klientovi tým spôsobom, že klient vydáva dlhopisy (cenné papiere obsahujúce záväzok klienta k určitému plneniu po uplynutí určitej doby). Dlhopisy obsahujú väčšinou iba jedno meno a to meno toho, kto dlhopis vystavuje. Nie každý podnik môže vydávať dlhopisy. Klient musí mať prvotriednu bonitu, dostatočnú veľkosť kapitálu a optimálnu rentabilitu. Banka poskytuje podniku služby spojené s emisiou cenných papierov a s ich nasledovným predajom.

- pôžička na úverový úpis
Z hľadiska doby splatnosti úveru má spoločný znak emisnej pôžičky. Je tu však veľmi podstatný rozdiel, keďže úverový úpis nie je cenný papier a ako taký nemôže byť predmetom obchodovania na kapitálovom trhu. Táto skutočnosť ovplyvňuje najmä postavenie veriteľa, ktorý poskytnutím tohto úveru nemá inú možnosť, než čakať na jeho splácanie dlžníkom. Naopak, pri emisnej pôžičke môže veriteľ v prípade potreby predať dlhopisy aj pred ich splatnosťou. V tomto prípade je majiteľ dlhopisu zároveň majiteľom pohľadávky. Úverový úpis je teda len dôkazom o existencii pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi. Z porovnania vyplýva, že úverový úpis sústreďuje výhody pre dlžníka a nevýhody pre veriteľa

- hypotekárny úver
Jedná sa o oblasť zameranú na financovanie investícií a nehnuteľností vôbec. Jeho špecifické postavenie a úprava sú podmienené potrebou znížiť mieru rizika účastníkov tohto vzťahu vzhľadom na dlhodobý charakter operácií, podmieňuje ho aj špecifická forma prepojenia peňažného, úverového a kapitálového trhu s trhom nehnuteľností. Príjemca hypotekárneho úveru je vo vzťahu k peňažnému ústavu dlžníkom. Špecifickosť vzťahov medzi účastníkmi hypotekárnych obchodov je najmä v tom, že pri komerčných úveroch všetky opatrenia, zamerané na zabezpečenie úverov (bonita klienta, ratingové ohodnotenie, finančná analýza subjektu) smerujú k ochrane záujmov komerčnej banky.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.