referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Aktívne bankové operácie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mrk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 512
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 

úvery poskytované fyzickým, právnickým osobám alebo orgánom miestnych samospráv

spôsobu refinancovania – tu môže ísť o klasický hypotekárny úver alebo o úver založený na emisii hypotekárnych záložných listov (komunálny úver – komunálne obligácie)

existencie nehnuteľnosti – na existujúcu nehnuteľnosť (oprava, rekonštrukcia, kúpa) alebo výstavbu novej nehnuteľnosti

podľa úrokových podmienok – uv úvery s fixnou úrokovou sadzbou, úvery s variabilnou úrokovou sadzbou alebo upraviteľné hypotekárne úvery

podľa metód splácania – metóda odvodená od splácania istiny (konštantné, postupne zvyšované alebo postupne znižované splátky) a metódy anuitného splácania (splácanie na základe výpočtu umorovateľa alebo splácanie na základe výpočtu koeficienta anuity)

podľa existencie nehnuteľnosti – úver na existujúcu nehnuteľnosť (oprava, rekonštrukcia) alebo úver na výstavbu novej nehnuteľnosti

V tých krajinách, kde je rozvinutý hypotekárny trh, sa prejavuje snaha inovovať hypotekárne obchody a prispôsobovať ich momentálnych, alebo perspektívnym podmienkam trhu. Týmto vznikajú rôzne alternatívy hypotekárnych obchodov a tie sú založené na kombináciách metód úročenia, metód splácania, frekvenciách splátok a ďalších možnostiach. Úlohou týchto vzniknutých alternatív je diverzifikovať riziko vývoja krátkodobých a dlhodobých úrokových sadzieb a vytvoriť podmienky na využívanie hypotekárnych produktov rôznymi skupinami subjektov. Z hľadiska aktuálnosti a možnosti využitia si zasluhujú pozornosť najmä balónové hypotekárne úvery, rolujúce hypotéky, hypotéky s postupne zvyšovanými splátkami ako aj obrátené hypotéky. balónové hypotekárne úvery – sú založené na využití vlastnosti umorovateľa. Používa sa pri nich umorovateľ na dlhšie obdobie pre pôžičku s kratšou dobou splatnosti. V tomto dôsledku na konci obdobia vzniká nesplatená časť úveru, ktorá sa nazýva „balón“. Táto časť úveru sa buď splatí jednorazovo, alebo sa poskytne na jej splatenie ďalší hypotekárny úver

rolujúce hypotéky – dlhodobá pôžička refinancovaná krátkodobými zdrojmi. Vysoké úrokové riziko si vyžaduje prehodnocovanie úrokovej sadzby z úveru v určitých časových intervaloch, napríklad raz za 5 rokov

hypotéka s postupne zvyšovanými splátkami – predpokladá existenciu klientov, ktorých finančná situácia sa bude postupne zlepšovať. Vzhľadom na vysoké riziko si vyžaduje dodatočné záruky alebo poistenie

obrátené hypotéky – ide o prípady, keď majitelia nehnuteľností preferujú čerpanie finančných súm spojených so znižovaním majetkového podielu na danej nehnuteľnosti. Predstavuje to istý spôsob zabezpečenia sa v starobe.2) Investičné činnosti banky
Investičné bankovníctvo predstavuje obchodovanie s cennými papiermi na vlastný alebo cudzí účet, príprava nových emisií cenných papierov, ich distribúcioa, upisovanie, správa cenných papierov pre klientov...
Keďže sa jedná o aktívne operácie banky, plynú z týchto operácií pre banku určité odmeny a to v podobe marže z obchodovania, prijatých poplatkov a provízií a výnosov z vlastníckych práv k cenným papierom.
Obchody s cennými papiermi a obchody s právami spojenými s cennými papiermi alebo odvodených od cenných papierov na vlastný účet alebo zo svojho majetku môže banka realizovať len za najvýhodnejších podmienok pre banku. Investičné obchody na účet klienta môže zase banka uskutočňovaať len za najvýhodnejších podmienok pre svojho klienta. Investičné bankovníctvo spravidla operuje s dlhodobými nástrojmi, ktoré sa obchodujú na kapitálovom trhu, t.j.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.