referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Aktívne bankové operácie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mrk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 512
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 

na mieste kde sa stretáva dopyt a ponuka po voľnom kapitáli a kde predajom a nákupom cenných papierov dochádza k zvýšeniu likvidity alokovaných peňažných prostriedkov. Kapitálový trh môžeme rozdeliť na primárny trh cenných papierov, kde sa obchodujú práve emitované cenné papiere svojim prvým majiteľom. Na sekundárnom kapitálovom trhu sa predávajú už skôr emitované cenné papiere. Tieto nástroje sa tu obchodujú za trhovú cenu.
Nástrojmi investičného bankovníctva sú vlastne samotné cenné papiere. Cenný papier je vlastne záznam, s ktorým zákon spojuje určité majetkové, prípadne iné práva oprávnenej osoby a ktorý má náležitosti stanovené zákonom. Predstavuje vlastne pohľadávku vlastníka voči tomu, kto cenný papier vydal.

Cenné papiere podľa druhov môžeme deliť na:
- akcie, podielové listy
- dlhopisy
- investičné kupóny
- zmenky, šeky, cestovné šeky
- nákladné listiny vrátane konosamentov

Podľa formy delíme cenné papiere na:
- CP na doručiteľa
- CP na rad
- CP na meno

Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, na jej zisku, na likvidačnom zostatku a právo na zachovanie rovnakého podielu na základnom imaní spoločnosti. Akcia musí obsahovať tieto náležitosti:
· obchodné meno a sídlo spoločnosti
· číselné označenie a jej nominálnu hodnotu
· označenie, či je akcia na meno alebo majiteľa, ak je na meno, potom aj konkrétne meno majiteľa akcie
· výšku základného imania a počet akcií spoločnosti v dobe vydania
· dátum vydania a podpisy dvoch členov predstaventsva spoločnosti oprávnených podpisovať za spoločnosť
· ak je vydaných viac druhov akci, musí akcia obsahovať označenie jej druhu

Dlhopisy sú cenné papiere, s ktorýômi je spojené právo majiteľa požadovať splatenie dlžnej čiastky v nominálnej hodnote a výnosov z nich k určitému dátumu a povinnosť osoby ooprávnenej vydávať dlhopisy (emitenta) tieto záväzky splatiť.
Dlhopis sa skladá z plášťa a kupónovej archy.

Plášť obsahuje:
· označenie emitenta, názov alebo meno a sídlo emitenta
· zázov dlhopisu a jeho číselné označnie, t.j.
 
späť späť   4  |  5  |  6  |   7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.