referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Centrálna banka
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: popo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 989
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Nevyhnutnou súčasťou trhovej ekonomiky je rozvinutá banková ústava, ktorá býva vždy dvojstupňová. Prvý stupeň tvorí emisná b. Jej hlavnou úlohou je zabezpečenie stability meny.Druhý stupeň b. sústavy tvoria všetky ostatné banky. V b. stústave vyspelých trhových ekonomik existuje viacero druhov týchto bánk. Ich činnosť má prevažne obchodno –podnikateľský charakter. Ich hlavným cieľom je dosiahnutie maximálneho zisku. Hlavnou ulohou obch. podnik. bánk je sprostredkovanie pohybu dočasne uvoľneného kapitálu od tých ekonomických subjektov, kde sa uvolnili, k tým ktoré predstavujú dopyt po ňom. Umožňujú aby peniaze boli využívané v čo največšej mierre ako kapitál. Vrchol pyramídy bankovej sústavy tvorí CB, všetky ostatné sú jej základňou.Hlavným cielom každej CB je zabezpečenie stability meny k vnútornej ekonomike a k zahraničiu. Zabezpečenie toho cieľa je obsahom menovej politiky a má dopad na na dosahovaní kľučových národohospod. cielov, ktorými sú: eko. rast, vysoká miera zamest.,rovnováha príjmov a výdajov š. rozp., rovnováha v oblasti vonk. ekonomic. vťahov. CB-ky v trh. ekon. môžu využívať pre presadzovaní menových cieľov prostredníctvom kontroly ponuky peňazí viaceré nástroje: 1 podľa časového hľadiska – krátkodobé, dlhodobé, 2 podľa adresnosti – priame, nepriame, 3 podľa použitia – bežné, výnimočné,
Priame nástroje – predstavujú adresné prevažné selektívne a administratívne zásahy CB do ponuky peňazí cez reguláciu úverovej kapacity a obchodných bánk. Priame nástroje CB používa väčšinou na prechodnú dobu najmä v prípadoch, keď na v dôsledku riskantných úverových op. dochádza k ohrozeniu jej dalšej existencie. Pravidlá Likvidity – CB môže pôsobiť na likviditu obch. b priamo stanovením pravidiel likvidty, tzn stanovením záväznej štruktúry aktív a pasív obch. b. a stanovením záväzných väzieb medzi aktívami a posívami týchto bánk. Čím podrobnejšie sú pravidla likvidity stanovené, tým majú vyšší charakter priameho nástroja. Úverové kontingenty – je najtvrdším nástrojom s priamym dopadom na ponuku peňazí. Úv. kontingenty sú: - limity úverov, - úverové stropy. Relatívny úv. kontg.- predstavuje maximálnu výšku úveru, ktoru je CB ochotná poskytnúť OB. Je ho možné použiť i pre reeskont Z a lombardný úver. Absolutný úv. kontg. – stanovuje OB maxim. výšku úveru, ktorý táto banka môže poskytnúť. Povinné vklady - Vtrh. ekon. môže byť niektorým subjektom stanovená povinnosť: a)ukladať vklady b)otvárať bú a uskutočňovať niektoré dalšie operácie výhradne cez CB.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Centrálna banka SOŠ 2.9916 1759 slov
Centrálna banka 2.9516 369 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.