referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Factoring
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: popo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 472
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
FAKTORING Podstata:K novým krátkodobým formám financovania v medzinárodnom obchode patrí fact.vznik tejto formy financovania bol vyvolaný zhoršenými podmienakmi v medzinárodnom obchode, neistotou vyplývajúcou z chovania dovozcov. Najmenej výhodným spôsobom v obchdonej praxi bolo, ak dod. niesol riziko sám. Dod úver odberatelovi je najbežnejším splsobom krátkodobého úverovania. Tento úver však viaže dodávateľovi prostriedky a spomaluje ich obrat. Fact. patrí svojou povahou do kategórie služieb, a to finančných a bankových služieb. Je to metóda financovania krátkodobých úverov, poskytovaných pri dodávke tovaru a služieb. Jeho podstatou je odkúpenie krátkodobých pohľadávok facto. spoločnosťami, často zriaďovanými ako dcérske spoločnosti bánk, spravidla bez postihu voči pôvodnému veriteľovi. Funkcie:Finančná - facto. spol. prepláca veriteľovi 80-90% z pohľadávky kontokorentným spôsobom alebo po zrážke discontu. Diskontná sadzba=%-tá zrážky z úverovej hodnoty, na kt. je priamo závislá úroková sadzba úveru. Pri poskytnutí viacerých pohľadávok stanoví fact. spoločnosť veriteľovi limit zálohovania t.j. určí čiastku, ktorá bude preplatená factoringovou spoločnosťou. Záručná - fakt. spol. preberá na návrh verjiteľa tzv. delcredere riziko za dlžníkov, tzn. že zaplatí veriteľovi odkúpenú pohľadávku a to bez akýchkoľvek nárokov voči veriteľovi odkúpenú pohľadávku, a to bez akýchkoľvek nárokov voči veriteľovi nielen v prípade, insolventnosti dlžníka ale aj v prípade jeho neochoty zaplatiť. Inkasná - úzko súvisí s funkciou zaručnou. V prípade, že neplatí dlžník, fact. spol. je nielen nútená zaplatiť odkúpenú pohľadávku veriteľovi, ale súčasne aj zahájiť inkasné konanie proti dlžnikovi. Obsah tejto funkcie je daný podmienkami dohodnutými vo factoringovej zmluve. Členenie podľa rozsahu poskyt. služieb:Main-line fact.- je to najširšia forma, ktorá zahrňuje nielen odkup. pohľadávok od predávajúceho, ale aj všetky operácie spojené s predajom tovaru na zahraničných trhoch. Fact. spol. vedie potrebnú evidenciu, uhradzuje pohľadávky za dohodnutých podmienok pred lehotou splatnosti, zabezpečuje poistenie a kontrolu splácania poskytnutých úverov. Confidential fact.- pri tejto forme sa spolupráca obmedzuje na financovanie dodávateľa tzv. výberovým odkupom jeho pohľadávky, odmietajú sa nedobytné pohľadávky. Factor v tomto prípade odmieta všetky pohľadávky na tovar, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo častých reklamácií a neposkytuje žiadne doplnkové služby.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.