referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Piatok, 28. februára 2020
Pasívne bankové operácie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: popo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 673
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

Tieto zdroje sú krátkodobé, ich stav sa môže každodenne meniť – z toho dôvodu sú tieto najmenej stabilným cudzím zdrojom banky. Terminované vklady sú vklady pri ktorých sa klient dobrovoľne zaviaže k časovému obmedzeniu disponovať s vkladom. Terminované vklady môžu mať rôznu dobu viazanosti a pre banky sú pomerne stabilným peňažným zdrojom. Terminované vklady sa prijímajú v domácej i zahraničnej mene od fyzických i práv. osôb. Určitými druhmi term. vkladov sú : vkladné knižky prémiového sporenia, účty stavebného sporenia, účty poistného sporenia. Depozitné certifikáty sú alternatívou term. vkladov, sú to vlastne CP vydávané v rôznych nom. hodnotách spravidla na krátku a strednú dobu splatnosti. Certifikáty sú platným dok., ktorým banka potvrdzuje prijatie vkladu od práv. alebo fyz. osoby a zaväzuje sa vyplatiť ich nom. hodnotu po uplynutí dohodnutej splatnosti. Spravidla vyplácané na doručiteľa, možno ich previesť na inú osobu. Bankové obligácie sú jedným z najstabilnejších zdrojov banky. Obl. sú stredno a dlho dobé úverové CP s pevnou lehotou splatnosti, v ktorých sa dlžník zaväzuje, že v stanovenej dobe splatí nom. hodnotu oblg. a že v stanovenej dobe bude vyplácať úrok. Banky ich emitujú väčšinou na obdobie 2-10 rokov. Banky emisiou získavajú zdroje hlavne na dlhodobé úvery. Oblg. majú formu CP a možno snimi obch. na kapit. trhu. Rozoznávame tieto druhy oblg.: bankové, štátne, podnikové, komunálne. Úvery a pôžičky od iných bánk pokiaľ kom. bankám nepostačujú pasíva získané prostredníctvom vkladových operácii, musia pristúpiť na pôžičky a úvery od iných bánk. Tieto môžu mať formu krátko stredno alebo dlhodobých úverov. V našej praxi prevládajú krátkodobé úvery. Tieto môžu mať formu reeskontu zmeniek, úveru na bežnom účte alebo dojednaných vkladov. Pri reeskonte zmeniek banka, ktorá potrebuje získať hotové peniaze predá zmenku inej banke, ktorá je ochotná ju odkúpiť. Komerčná banka má ďalej možnosť požiadať druhú kom. banku o čerpanie úveru na bežnom účte, na ktorom prebieha ich medzibankový platobný styk. Úvery od centrálnej banky. Cb poskytuje kom. bankám úver formou reeskontu zmeniek, lombardným úverom, aukčno refinančným úverom.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.