referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Pasívne bankové operácie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: popo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 673
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Bankové operácie, ktorých výsledok má vplyv na celkovú sumu pasív sa nazývajú pasívne bankové operácie. Patrí sem predovšetkým príjem vkladov a emisia vlastných dlhopisov. Napríklad vloženie 1 koruny na bežný účet jedného klienta banky sa prejaví vo zvýšení kreditných vkladov klientely a vo zvýšení úhrnnej sumy pasív. Samozrejme operácia sa prejaví aj v príslušnej položke aktív a v ich celkovej sume, ale primárny bol vstup na strane pasív. Pasíva banky tvoria dve základné skupiny – vlastné zdroje = základné imanie, rezervy, nerozdelený zisk. Cudzie zdroje – vklady a pôžičky od emisnej banky, vklady a pôžičky od iných peň. ústavov (sek. zdroje), vklady klientely, vydané dlhopisy (prim. zdroje). Medzi vlastné zdroje teda patria základné imanie, rezervy a nerozdelený zisk. Nasledujúce podrobné členenie sa síce v bilancii neprejavuje, ale je dôležité na posúdenie tzv. kapitálovej primeranosti. Základné imanie tvoria plne splatené akcie. To znamená, že do základného imania sa zahrňajú len akcie, ktoré akcionári zaplatili v plnej výške. Banka tvorí rezervy: podľa zákona, zo zisku po zdanení, z nákladov na krytie strát z úverov a pôžičiek. Kapitál banky tvoria: základný kapitál ( zákl. imanie, zák. rezer. fond, rezervy tvorené zo zisku) dodatkový kapitál ( rezer. tvorené z nákladov, podriadený dlh ). Cudzie zdroje – sú prijaté peň. prostriedky, ktoré banka svojim vkladateľom alebo požičiavateľom dlhuje, sú to teda záväzky banky. V súvahe sa členia podľa viacerých hľadísk. Najdôležitejšie je členenie podľa charakteru vkladateľa a podľa druhu vkladu z časového hľadiska. Primárne zdroje: vklady obyvateľstva, vklady firiem, poisťovní, vlády. Sekundárne zdroje sú vklady a pôžičky od: emisnej banky, iných bánk a sporiteľní. Hlavné členenie pasív banky: 1.Vlastný kapitál – akciový kapitál, rezervy zo zisku, nerozdelený zisk. 2. Cudzie zdroje – netermin. vklady, termin. vklady depozitné certifikáty obligácie pôžičky od iných bánk, úvery od centrálnej banky. // 1. Akciový kapitál zodpovedá nominálnej hodnoty akcie vynásobenej počtom emitovaných akcií. Rezervy zo zisku si vytvára banka na krytie možných strát, a to aj nad rámec povinnej tvorby zákonného rezervného fondu. Nerozdelený zisk je zisk za účtovný rok po odvodoch a dotáciách všetkým fondom a po vyplatení dividend. O jeho použití rozhodujú akcionári. 2. Neterminované vklady sú krátko. vklady klientov, ktoré sú ukladajú na bežné účty v banke, aby s nimi neustále disponovali.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.