referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iľja, Eliáš
Sobota, 20. júla 2024
Podstata úveru, druhy úverov
Dátum pridania: 19.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: maturita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 421
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Úvery patria medzi aktívne operácie obchodných bánk. Bankový úver je vlastne dočasné požičanie peňazí obchodnou bankou klientovi za určitú cenu (úrok). Banka vystupuje ako veriteľ, dostáva od dlžníka veriteľský úrok, ktorý je pre ňu výnosom.

Členenie úverov podľa splatnosti :
Krátkodobé úvery (do 1 roka)

 1. Kontokorentný úver - základom je kontokorentný účet v banke, ktorý je vlastne kombináciou vkladového a úverového účtu, môže mať kreditný alebo debetný zostatok. Na účet prichádzajú príjmy a uskutočňujú sa z neho platby. Ak sú v danom období peňažné príjmy vyššie ako peňažné výdavky, vznikajú vklady na požiadanie. Ak sú peňažné príjmy nižšie ako peňažné výdavky, účet prechádza do debetu. Debetné saldo na kontokorentnom účte predstavuje poskytnutie kontokorentného úveru. Výška debetného salda je dohodnutá v zmluve vo forme úverového limitu. Pre banku je výhodný, lebo si účtuje vyššiu úrokovú sadzbu a poskytnutie úveru je pre ňu výnosné. Pre klienta znamená pružné čerpanie úveru v rámci limitu, úroky platí za skutočne použitý úver, nemusí uzatvárať úverovú zmluvu pri každej potrebe krátkodobých peňažných prostriedkov.

 2. Eskontný úver - banka odkupuje zmenky od ich majiteľa pred lehotou splatnosti za menovitú hodnotu, zníženú o diskont (úrok). V čase splatnosti ich predkladá banka zmenkovému dlžníkovi na úhradu.

 3. Lombardný úver - je zabezpečený založením hnuteľného majetku alebo práva dlžníka. Má presne dohodnutú lehotu splatnosti. Pri nedodržaní lehoty splatnosti banka uplatní právo, vyplývajúce zo záložného práva. Výška úveru sa pohybuje od 60 do 90 % z hodnoty zálohu. Druhy lombardného úveru podľa predmetu zálohu sú: lombardný úver na cenné papiere, na tovar, na pohľadávky, na drahé kovy a iné cennosti.

  Strednodobé a dlhodobé úvery :  Emisná pôžička - úver je poskytnutý odkúpením dlhopisov, ktoré dlžník emituje za účelom obstarania finančných zdrojov. Emitent sa obracia s ponukou na odkúpenie dlhopisov na širokú verejnosť. Emisiu dlhopisov zabezpečuje banka, pričom spravidla časť dlhopisov odkúpi a tým poskytne podniku emisnú pôžičku. Po uplynutí lehoty splatnosti vyplatí podnik majiteľom dlhopisov ich menovitú hodnotu.

 4. Pôžička na úverový úpis - dlžník podpisuje banke záväzkovú listinu - úverový úpis. Úverový úpis je dôkazom pohľadávky banky.

 5. Hypotekárny úver - je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Klient nemôže s nehnuteľnosťou voľne disponovať, aj keď je prevažná časť úveru splatená. V prípade nesplatenia úveru v stanovenej lehote sa založený majetok stáva vlastníctvom banky. Lehota splatnosti je najmenej 4 roky a najviac 30 rokov. Financuje sa prevažne prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou.

 6. Komunálny úver - je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti majetku obce. Je financovaný prevažne prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií hypotekárnou bankou. Hypotekárny úver a komunálny úver predstavujú hypotekárne bankovníctvo.

 7. Spotrebný úver - poskytuje sa väčšinou jednotlivcovi napr. na financovanie predmetov dlhodobej spotreby. Býva väčšinou strednodobý.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.