referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Základné ekonomické pojmy
Dátum pridania: 07.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kvetinka1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 246
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Ľudské potreby sa uspokojujú pomocou STATKOV a SLUŽIEB.

Statky – sú veci, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb človeka a sú to buď produkty ľudskej práce alebo sú výsledkom prírodných procesov (vzduch, voda, piesok, oheň, ... ). Ich členenie:
1) Podľa dostupnosti:
a) voľné statky (vyskytujú sa voľne v prírode, a to v relatívne dostatočnom množstve – napr. voda, pôda, vzduch, ... )
b) ekonomické statky (=vzácne) – buď pochádzajú z prírody (nerasty) alebo sú výsledkom hospodárskej činnosti
2) Podľa formy:
a) hmotné statky (=materiálne veci – napr. auto, odev, šampón, ... )
b) nehmotné statky (=nemateriálne = duševné výtvory ľudí – napr. vedomosti, služby, ... )
3) Podľa účelu:
a) výrobné statky (=kapitálové = investičné) – uspokojujú potreby ľudí nepriamo, a to tak, že sa používajú pri výrobe iných statkov ((buď sa opotrebovávajú – napr. auto, budova – alebo sa pri výrobe priamo spotrebovávajú – napr. múka, voda, soľ, kvasnice pri výrobe chleba )).
b) spotrebné statky – uspokojujú potreby ľudí priamo, čiže sa bežne spotrebovávajú ( chleba, zubná pasta, ... ). ((Niekedy môže jeden a ten istý druh statku vystupovať aj ako výrobný aj ako spotrebný – napr. auto na podnikanie a auto na osobné účely.))
4) Podľa vlastníctva:
a) súkromné statky – vlastní a používa ich len 1 osoba
b) verejné statky – môže ich používať veľká skupina ľudí aj celá spoločnosť – napr. verejné osvetlenie, cesty, ... .
Služba – je cudzia činnosť, ktorá uspokojuje ľudské potreby svojím vlastným priebehom; je to vlastne statok nehmotného charakteru. Poznáme dva druhy služieb:
1) vecné – obnovujú alebo zlepšujú hmotné statky – napr. oprava TV, ... .
2) osobné – priamo smerujú k človeku – napr. kadernícke služby, ... .
Spotreba – je uspokojovanie bežných potrieb. ((Na nej sa zúčastňujú jednotlivec, skupina jednotlivcov, inštitúcie = spotrebitelia. Nie každá spotreba sa dá z rôznych dôvodov uspokojiť, preto sa každý človek musí rozhodnúť, ktoré statky spotrebuje, čiže ich uprednostní.))

Výroba, vstupy, výstupy, reprodukčný proces, deľba práce

Výroba – je cieľavedomá ľudská činnosť, v ktorej sa transformujú výrobné vstupy (stroje, materiál, suroviny, pôda, práca a kapitál) na výrobné výstupy. Nazýva sa tiež produkciou, pretože každá firma niečo produkuje = vyrába. Výrobné vstupy (=inputy) nazývame výrobnými faktormi a členíme ich na 3 základné skupiny:
1. Práca – cieľavedomá činnosť človeka zameraná na tvorbu materiálnych a nemateriálnych statkov a služieb na uspokojovanie potrieb. Môže byť fyzická alebo duševná. Tiež môžeme rozlišovať prácu kvalifikovanú alebo nekvalifikovanú. ((Jej kvalita, efektívnosť závisí od vzdelania, kvalifikácie, praxe, talentu, tvorivosti, ... .) Existuje trh práce, kde sa stretáva dopyt po práci a ponuka práce a kde sa určuje cena práce = mzda. ((Čiže mzda = cena za prácu.))
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9853 376 slov
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9626 860 slov
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9587 557 slov
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9643 1746 slov
Základné ekonomické pojmy GYM 2.9050 621 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.