referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Elena, Helena
Štvrtok, 18. augusta 2022
Perspektíva ŽSR
Dátum pridania: 25.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bosco
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 199
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Úvod

Už viac ako 150 rokov spájajú územie Slovenska s jeho susedmi oceľové stužky koľajníc. Železnica sa postupne stala dôležitým predpokladom hospodárskeho a spoločenského vývoja krajiny.

1. Dejiny železníc na území Slovenskej republiky

2. Situácia po vzniku samostatného Československa

Po vzniku samostatného štátu boli pre správu slovenských železníc zriadené regionálne riaditeľstvá ČSD v Bratislave a Košiciach, zdvojkoľajovali sa niektoré trate a začala sa komplexná koncepcia dostavby železničnej siete. Rýchlosť vlakov bola zvýšená uplatnením priebežného brzdenia. Významný pokrok v osobnej doprave bol na konci 20.tych rokov dosiahnutý motorizáciou miestnych železníc a doplnením železničných spojov autobusovými linkami.

3. Situácia po vzniku Slovenského štátu

Po vzniku Slovenského štátu železnice boli zverené do správy štátneho podniku Slovenské železnice a podliehali bratislavskému ministerstvu dopravy a verejných prác. Hlavné úlohy:

1. Výstavba náhradných železničných tratí
2. Zdvojkoľajenie zvyšných tratí
3. Zabezpečenie provizórnej obsluhy nedostupným vnútroštátnym železničným komunikáciám
4. Situácia železníc po 2. svetovej vojne

Po skončení druhej svetovej vojny bol obnovený podnik ČSD. Záležitosti železníc na Slovensku spravovala od roku 1946 Prevádzková správa Povereníctva dopravy a verejných prác. K 1.1.1949 boli zoštátnené všetky súkromné železnice. Intenzívny vzrast zaťaženia železnice Čierna nad Tisou – Košice – Žilina – Bohumín si v tomto období vyžiadal celkové zelektrifikovanie.
V roku 1963 boli Košická a Bratislavská dráha, spravujúce železnice na Slovensku nahradené jedinou Východnou dráhou a troma prevádzkovými oddielmi. Bola postavená: - širokorozchodná trať pre dopravu zo Sovietskeho Zväzu - ozubnicová železnica (Štrba – Štrbské Pleso)
Taktiež bola vykonaná rekonštrukcia Tatranských elektrických železníc. Po roku 1989 došlo k zmene organizačnej štruktúry – podniková a štátna železničná správa sa oddelila a vzniklo Ústredné riaditeľstvo ČSD, ktorému podliehali oblastné riaditeľstvá (na Slovensku v Bratislave).


5. Stav železníc po roku 1993

Dňa 1.1.1993 vznikla samostatná Slovenská republika a spolu s ňou i podnik Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Zlá východisková situácia tohto podniku si vyžiadala prijať urýchlené opatrenia na jej konsolidáciu. Bol prijatý nový zákon , ktorý definoval ŽSR ako štátny podnik s uplatnením prvkov obchodného i verejnoprávneho riadenia a vytvoril tiež podmienky pre vstup cudzích operátorov na železničnú sieť. Najdôležitejšími cieľmi prestavby ŽSR boli:
1. Účtovné oddelenie oblasti železničnej dopravnej cesty od obchodu
2. Podriadenie činnosti železnice potrebám obchodu a prepravného trhu
3. Vytvorenie podmienok pre privatizáciu vybraných činností
4. Prispôsobenie početných stavov zamestnancov ŽSR aktuálnym prevádzkovým pomerom

Svoje smerovanie do európskych štruktúr vyjadrilo Slovensko v roku 1994 pripojením sa k projektu transeurópskych multimodálnych koridorov. Pre ďalší vývoj ŽSR je mimoriadne významné vládne uznesenie, ktoré rozhodlo o transformácií ŽSR na obchodnú spoločnosť. Strategickým cieľom realizovaných zámerov je umožniť slovenským železniciam efektívne sa uchádzať o výkony na európskom dopravnom trhu a v konečnom dôsledku zúročiť jeho výhodnú pozíciu i turistickú príťažlivosť.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.