referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Streda, 28. septembra 2022
Finančný trh a cenné papiere
Dátum pridania: 20.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lucifuk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 085
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.7
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 21m 10s
Pomalé čítanie: 31m 45s
 
Finančný trh, jeho funkcie a členenie
- finančný trh je považovaný za vrchol ostatných trhov. Je trhom univerzálnym, lebo jeho zdroje a prostriedky sú univerzálne využiteľné vo všetkých oblastiach
- vo vyspelých trhových ekonomikách fin. trh odráža prosperitu alebo neúspešnosť hospodárskeho vývoja národnej ekonomiky ako celku
- na finančnom trhu sa sústreďuje ponuka a dopyt po peňažnom kapitále, cenných papieroch, devízach, ale aj drahých kovoch
- sústredenie ponuky a dopytu sa uskutočňuje prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorí spájajú rôzne ekonomické subjekty

Podstata finančného trhu
Finančný trh je trhom, na ktorom finančný sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého a dlhodobého kapitálu medzi jednotlivými ekonomickými subjektami v národnom i medzinárodnom meradle.

Systém finančných nástrojov
- prostredníctvom neho sa presúvajú peňažné prostriedky z prebytočného sektora ekonomiky do deficitného sektora
- finančné nástroje tvoria: vklady, úvery, osobitné formy financovania, devízy, poistná ochrana, cenné papiere

Systém finančných inštitúcií
- zabezpečujú vzájomné spojenie všetkých ekonomických subjektov, kt. na finančnom trhu
vystupujú
- bankové inštitúcie - špecializované banky (špecializujú sa len na určité činnosti- stavebné..)
- univerzálne (poskytujú všetky služby)
- investičné banky (poskytujú služby len veľkým investičným spoločnos.)
- poisťovacie spoločnosti - správcovské dôchodkové spoločnosti
- penzíjné fondy
- všeobecné poisťovne
- nebankový finanční sprostredkovatelia - peňažné burzy
- bookerské spoločnosti
- mimoburzové inštitúcie
- ostatné finančné inštitúcie - leasingové spoločnosti
- faktoringové spoločnosti
- forfaitingové spoločnosti
- úverové družstvá

Mechanizmus finančného trhu
- trhové metódy zabezpečujú stretávanie ponuky a dopytu, výsledkom čoho sú rovnovážne ceny finančných nástrojov
a služieb
- regulatívne prvky štátu určujú pravidlá fungovania finan. trhu a zabezpečujú ochranu
investorov

Funkcie finančného trhu
- podstatná úloha finančného trhu v trhovej ekonomike je presun voľných peňažných
prostriedkov z prebytkového sektora do deficitného sektora
- prebytkový sektor - obyvateľstvo, zahraniečie (stávajú sa primárni veritelia)
- deficitný sektor - podniky, priemysel, obchod, školstvo, zdravotníctvo (=dlžníci finančného
trhu)

1. akumulačná funkcia
- zhromaždenie dočasne voľných fin. prostriedkov zo všetkých prebytkových sektorov
- je to úschova kúpnej sily peňazí s tým, že majitelia majú z uložených peňazí určitý príjem,
úrok
2. alokačná funkcia
- efektívna alokácia (rozmiestnenie) do rôznych investícií
- transformácia úspor do investícií s predpokadom ich zhodnotenia
3. cenotvorná funkcia
- tým, že sa na finančnom trhu stretáva ponuka a dopyt sa vytvárajú ceny
4. platobná funkcia
- platby za tovary, služby, výrobné faktory, informácie a podobne...
5. prerozdeľovacia funkcia
- sprostredkováva zmenu vlastníckych práv a zabezpečuje likviditu CP
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančný trh a cenné papiere SOŠ 2.9674 3468 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.