Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Severný a južný ťah ŽSR

Severný ťah ŽSR: Bratislava – Trnava – Trenčín – Žilina – Poprad/Tatry – Kysak – Košice

Južný ťah ŽSR: Košice – Banská Bystrica – Zvolen – Galanta - Bratislava

Úvod: Doprava ako súčasť infraštruktúry vytvára nevyhnutné podmienky pre riadne a efektívne fungovanie ekonomiky a celej spoločnosti.Na Slovensku boli preto vybudované 2 hlavné železničné
úseky a to su Severný a Južný ťah.

1. Severný ťah ŽSR: Do severného ťahu na Slovensku patria mestá Bratislava, Trenčín, Žilina, Poprad časť Tatry ďalej Kysak a Košice.Avšak severný ťah je oproti južnému v lepšom stave.Maximálna rýchlosť 100 až 120 km/h, a elektrifikované úseky.

Tento ťah slúži ako hlavná dopravná trasa vedúca na sever v osobnej doprave ale aj v nákladnej.Ročne sa tadialto prepravia stovky ton nákladov ale aj tisíce ľudí.

2.Južný ťah ŽSR: Južný ťah má charakter doplňujúcej trate k hlavnému ťahu Bratislava – Žilina atď.Tento ťah je ovela menej rozvynutý ako severný.Napr. Menej elektrifikovaných tratí.Medzi tie neelektrifikované patrí napríklad Zvolen - Banská Bystrica.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk