referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Piatok, 29. mája 2020
Národná banka Slovenska
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kozlik.sikula
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 762
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Hlavnou úlohou bankového dohľadu je dozor nad činnosťou ostatných bánk a ich usmerňovanie, aby táto činnosť prebiehala v súlade s cieľom menovej politiky CB a v záujme veriteľov. Bankovému dohľadu podliehajú všetky banky, vrátane zahraničných.

Centrálna banka môže využívať v trhovej ekonomike celý rad nástrojov pri presadzovaní menových cieľov. Podľa adresnosti sa členia na priame a nepriame.

Priame nástroje sa používajú len na prechodnú dobu, a to hlavne v takom prípade, ak dochádza v niektorých obchodných bankách k zvyšovaniu riskantných úverov, ktoré ohrozujú vkladateľov a zároveň ohrozujú bankovú likviditu, a tým aj samostatnú činnosť banky. Priame nástroje sa však považujú za deformujúce trhové prostredie.

Priame nástroje:
1. Úverové kontingenty- môžu sa stanoviť ako limity úverov, v dvoch prípadoch:
a)regulácia investičnej činnosti
b)regulácia spotrebného úveru
2. Pravidlá likvidity- stanovuje sa záväzná štruktúra aktív, pasív a väzby medzi nimi.
3. Maximálne odchýlky od diskontnej sadzby.
4.Povinné vklady- týkajú sa štátnych orgánov.
5. Výzvy a dohody- týkajú sa výzvy priameho vzťahu medzi emisnou bankou a obchodnými bankami.

Nepriame nástroje:
1.Stanovenie miery povinných minimálnych rezerv – zmeny povinnej miery rezerv výrazne ovplyvňujú úverové možnosti bánk, ak centrálna banka zníži PMR=>komerčné banky zvýšia úverovú kapacitu => vzrastie dopyt po úveroch.
2. Operácie na voľnom trhu - ide najmä o nákup alebo predaj štátnych cenných papierov emisnou bankou, pričom nákup cenných papierov zvyšuje
úverový potenciál obchodných bánk(expanzívna politika), predaj =reštriktívna menová politika.
3. Diskontná sadzba – základná úroková sadzba – je to úroková sadzba, ktorú platia obchodné banky pri čerpaní úverov od emisnej banky. Ak chce centrálna banka rozšíriť úverové možnosti obchodných bánk, bude diskontnú sadzbu znižovať(expanzívna- rozšíri možnosti úverovania a tým prístup k peniazom), ak chce úverové možnosti znížiť, bude úrokovú sadzbu zvyšovať(reštriktívna- sťaží prístup k peniazom).
4. Devízové operácie a kurzová politika – obchod s menami a bankovými depozitmi v jednotlivých menách na devízovom trhu
-napomáha k zabezpečeniu rovnováhy platobnej bilancie
-podporuje stabilitu kurzu domácej meny
-napomáha regulácii objemu domáceho obeživa
(ak chce CB dosiahnuť zníženie kurzu svojej meny, zvyšuje jej ponuku v
zahraničí, ak chce naopak kurz zvýšiť, nakupuje svoju menu v zahraničí
za cudzie meny zo svojich devízových rezerv)
5. Refinančné operácie – refinancovanie je poskytovanie úverov
centrálnou bankou komerčným bankám a sporiteľniam( v súčasnosti NBS
tieto operácie nevykonáva)
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: stránky NBS
Podobné referáty
Národná banka Slovenska INÉ 2.9492 330 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.