referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
Personalistika
Dátum pridania: 08.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jenii
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 803
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
Základné východiská personálneho manažmentu

Pre riadenie pracovníkov sa zaužíval pojem personálny manažment.
Personálny manažment je časť firmy, ktorá sa zaoberá problematikou zamestnancov - ľudských zdrojov. Predstavuje činnosti, ktoré sú zamerané na plnenie cieľov podniku i zamestnanca.

Personálny informačný systém – evidovanie, spracúvanie údajov o pracov-
níkoch, pracovných miestach a sociálnych záležitostiach, pričom musí byť zabezpečená ochrana údajov.

Medzi najdôležitejšie činnosti, ktoré vykonávajú pracovníci personálneho oddelenia patria:
stanovenie cieľov personálneho manažmentu a spôsobov ich plne-
nia,
formulácia personálnej politiky (zásad, noriem správania sa pre celú personálnu oblasť.)
vytvorenie programov – stratégií, praktík personálneho manaž-
mentu (postup získavania a výberu pracovníkov, postup výberového rozhovoru a pod.)
vykonávanie niektorých činností ako centralizovanej služby pre všetky útvary a pracovníkov podniku (vedenie osobnej evidencie, ukončenie pracovného pomeru, poskytovanie rád z oblasti práva a pod.)

Proces výberu pracovníkov
Personálny útvar špecifikuje voľnú pracovnú pozíciu a na základe nej spracováva z písomných žiadostí predvýber a realizuje prijímacie pohovory. Ak pracovníci spĺňajú požiadavky, sú predstavení príslušnému vedúcemu pracovníkovi, s ktorým prebieha ďalší pohovor a definitívne rozhodne o výbere vhodného pracovníka.

Výberový postup – pri organizácii výberového postupu sa preferuje stupňovitý systém výberu pracovníkov. Podstatou je postupné vylučovanie pracovníkov na základe postupného sprísňovania metód výberu.
Na základe posúdenia získaných informácií sa v konečnej fáze vyberú tí pracovníci, u ktorých sú najvyššie predpoklady na vykonávanie danej činnosti. Úrad si vypĺňa záznamy o prijímacom postupe.

Osobné dokumenty – výber uchádzačov sa začína ich posúdením
Obvykle sa vyžaduje:
dotazník,
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
životopis, profesiogram,
doklady o vzdelaní a praxi,
hodnotenie z predchádzajúceho pracoviska.

Životopis
Pri výbere pracovníkov sa kladie veľký dôraz na životopis uchádzača.
Štruktúra pracovného životopisu:
- základné osobné údaje(meno a priezvisko, adresa, telefón, dátum a miesto narodenia, rodinný stav a deti),
- vzdelanie(všetky formy štúdia a prípravy na povolanie s ich časovým priebehom),
- kurzy, semináre, zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácia a pod.,
- priebeh zamestnaní a ich časové vymedzenie,
- odborné aktivity mimo zamestnania(napr. členstvo v odborných zdru-ženiach),
- záujmy, koníčky,
- mená osôb, ktoré môžu podať informácie o uchádzačovi.
Adaptačný proces
Proces adaptácie je zložitý. Vrámci neho sa vytvárajú, formujú vzťahy medzi novoprijatým, alebo preradeným pracovníkom a fyzickým i sociálnym prostredím, v ktorom vykonáva alebo bude vykonávať svoju činnosť. Ide o proces, pri ktorom sa zohľadňuje to, ako dokáže človek zmeny vyvolávať a ako sa dokáže zmenám prispôsobiť.

Cieľom adaptačného procesu je spoznať podnikové prostredie, emociálne podporiť zamestnanca, ohodnotiť pracovný potenciál, získať pracovné kontakty, integrovať pracovníka do pracovného tímu, atď.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Personalistika SOŠ 2.9147 3816 slov
Personalistika SOŠ 2.9454 2587 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.