Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Databázový Marketing

Databázový marketing je podstatou koncepcie „riadenia vzťahov zo zákazníkmi“. Podnik potrebuje vytvoriť oddelené databázy svojich zákazníkov, zamestnancov, výrobkov, služieb, dodávateľov, distribútorov, dealerov a predajcov. Databázy marketingovým pracovníkom uľahčia prípravu ponúk prispôsobených potrebám jednotlivým zákazníkom. Pri vytváraní databázy zákazníkov sa musíte rozhodnúť, aké údaje budete zhromažďovať.

Najdôležitejším údajom ktorý potrebujete spracovať, je história transakcií každého nakupujúceho. Informácie o tom, čo si zákazník kúpil v minulosti, Vám poskytnú radu návodov k odhadom, čo by mohlo zákazníka zaujímať nabudúce.

Prínosné môžu byť tiež demografické údaje o každom nakupujúcom. Pokiaľ ide o fyzické osoby znamená to ich vek, vzdelanie, výška prímu, počet členov rodiny a ďalšie informácie. U podnikov ide o funkciu ich zástupcov, rozsah zodpovednosti, pracovné zaradenie, kontaktná adresa.

Možno budete chcieť pridať aj psychologické údaje popisujúce aktivity, záujmy a názory jednotlivých zákazníkov, spôsoby akým myslia, ako sa rozhodujú a ako ovplyvňujú ostatných.

Druhým problém predstavuje otázka ako tieto údaje získať. Vyškoľte svojich obchodných zástupcov aby zbierali informácie, ktoré považujú za užitočné a po každej návšteve doplnili do zákazníkovej zložky. Ďalšie informácie môžete získať obvolaním zákazníkov alebo ratingových agentúr (telemarketing).
Tretí problém predstavuje udržiavanie a aktualizácie údajov. Zhruba 20% informácii bude na budúci rok neplatných. Údaje v databáze musíte aktualizovať pomocou telemarketingu – každý pracovný deň obvoláte určitý počet zákazníkov. Štvrtým problémom je využívanie údajov. Mnoho podnikov nedokáže využiť informácie ktoré ma k dispozícii. Siete supermarketov majú hory údajov o nákupoch jednotlivých zákazníkov, ale nedokážu ich využiť pre individuálny marketing. Banky zbierajú cenné informácie o transakciách klientov, pričom väčšinu z nich nijako neanalyzujú. Takéto podniky by mali prinajmenšom najať odborníka na zber a analýzu dát. Pomocou odborných štatistických metód môže taký odborník odhaliť zaujímavé trendy, segmenty a príležitosti. Keď ma databázový marketing toľko výhod, prečo ho nevyužíva viacej podnikov? Pretože to všetko stojí peniaze.

Martha Rogersová z poradenské firmy Peppers & Rogers Grup vysoké náklady nepopiera. „
vytvorenie bohatej informačnej databázy môže stáť milióny korún investovaných do technológií a súvisiacich implantačných procesných zmien. Pripojte k tomu niekoľko sto tisíc na strategické poradenstvo, niečo na rôzne formy spracovania údajov a problémy spojené s riadením zmien, a hľa dohromady so predstavuje celkom slušný finančný balík.“ Je zjavné že individuálny marketing nie je pre každého. Nie je vhodný pre firmy predávajúce výrobky ktorý si zákazník kúpy len raz v živote napríklad piana. Nehodí sa pre výrobky určené masovému trhu – napríklad nemá zmysel aby firma Wringley zbierala individuálne údaje o miliónoch
žuvajúcich zákazníkoch. Nie je vhodný pre podniky s nízkym rozpočtom pretože náklady na marketing môžu byť dosť znížené. Samozrejme rada podnikov ako sú napríklad banky, telekomunikačné firmy, podniky dodávajúce kancelárske a IT vybavenie a ďalšie, bežne zbierajú informácie o zákazníkoch alebo dealeroch. Prvá firma ktorá začne vo svojom odbore využívať databázový marketing, môže získať významný náskok pred konkurenciou. Stále väčšou hrozbou pre úcinný databázový
marketing predstavuje zákonitý rozpor medzi plánmi podniku a zákazníkov 

Čo chcú zákazníci:
Nechceme aby podniky mali o nás veľa osobných informácií.

Niektorým podnikom by sme boli ochotný povedať aké informácie by nám mohli zaujímať.

Chceli by sme, aby nás podniky oslovovali iba relevantnými ponukami, prostredníctvom vhodných médií a v správnom čase.

Chceli by sme mať možnosť jednoducho rýchlo sa s podnikom telefonicky alebo e-mailom spojiť a dostať od ním rýchlu odpoveď.

Čo chcú podniky:

Chceme o každom súčasnom aj potencionálnom zákazníkovi vedieť čo najviac informácií.

Chceli by sme donútiť zákazníkov k nákupom pomocou ponúk, vrátane
takých, o ktorých možno nevedia, prípadne o ne vôbec nemali záujem.

Chceli by sme ich oslovovať cestou, ktorá je pre nás najefektívnejšia z hľadiska nákladov, bez ohľadu na ich preferencie.

Chceme znížiť náklady spojené s osobnými telefonickými rozhovormi zo zákazníkmi.

Iróniou osudu je, že čím viac sa podniky dozvedajú o každom zákazníkovi, aby im mohli ponúknuť len relevantné produkty, Tým viac sa zákazníci sťažujú na porušovanie súkromia. Tento konflikt sa ešte vyhrocuje v dôsledku obťažovania ľudí nevyžiadanými reklamami zásielkami, telefonátmi a e-mailami. Narastajúce obavy z narušovania súkromia vedú k legislatívnym opatreniam vymedzujúce, aké údaje, akým spôsobom, môžu podniky od zákazníkov získavať a akými cestami môžu zákazníka oslovovať. V dôsledku toho budú podniky nútené k menej účinnému hromadnému marketingu, a marketingu zameraného na informácie o
prevedených transakciách zákazníkov.  Jednou z možných reakcií zo strana podnikov je prejsť k marketingu na základe povolení, ako ich vysvetľuje Seth Goding. Mali by ste sa svojich zákazníkov spýtať, ktoré údaje sú Vám ochotný poskytnúť, aké typy oslovovania sú ochotný primať a akej forme komunikácie dávajú
prednosť. 

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk