referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Sobota, 29. februára 2020
Distribúcia
Dátum pridania: 22.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anjela1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 245
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 18.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 31m 0s
Pomalé čítanie: 46m 30s
 
Spôsob dopravy
Doprava sa považuje za najdrahšiu funkciu logistiky, peto musí firma zvoliť optimálny dopravný prostiedok pre svoje produkty, ktoré distribuuje zákazníkom. Výber dopravného prostriedku výrazne ovplyvňuje ceny produktov.
Letecká – najdrahšia, najrýchlejšia
-na rýchlo sa kaziace tovary
Kamiónová – operatívna, rýchla dostane sa takmer všade
-na rýchlo sa kaziace tovary
Železničná – doprava základných surovín, ruda, uhlie, poľnohospodárske produkty…
-vhodná na dlhšie vzdialenosti, ekologická
Lodná – pre veľkoobjemové zásielky, ktoré nevyžadujú krátky dodávkový čas
- výhodná pre nízke náklady
Potrubná - obmedzená, vysoko špecializovaná
-na prepravu rafinérskych produktov a zemného plynu
Kombinovaná – využíva kombináciu jednotlivých druhov dopravy

Výber druhu dopravy
Voľba konkrétnych prostriedkov dopravy vychádza z dodacích podmienok:
-rýchlosť a dostupnosť – pomalšia doprava má nižšie nákladny ale aj nižší servis
-spoľahlivosť – dodanie produktu včas v správanej kvalite
-prepravná kapacita – prepava stanoveného produktu s určitou veľkosťou, hmotnosťou
-frekvencia- počet plánovaných pravidelných presunov
-nákladovosť- náklady na dopravu sa prenášajú do ceny produktu

Integrovaný logistický systém
V súčasnosti čoraz viac fireim uplatňuje manažment integrovanej logistiky. Táto koncepcia vychádza z poznania, že lepší zákaznícky servis a uprevené, znížené náklady vyžadujú tímovú spoluprácu, a to jednak v rámci firmy a jednak medzi členmi distribučnej cesty.

Integrovaná logistika predstavuje:
-horizontálnu dimenziu integrácie- prepojenie podniku s dodávateľmi, distribučnými a obchodnými partnermi až po konečných zákazníkov
-vertikálnu dimenziu integrácie – prepojenie a logistické zladeni výroby s vývojom a tvorbou marketingových stratégii. Ide o prepojenie podnikových logistických funkcií od operatívnej úrovne až po strategickú úroveň

a) Integrácia logistických činností vo firme
Vo firmách sa zodpovednosť za jednotlivé logistické činnosti priraďuje rôznym funkčným útvarom, pričom jednotlivé útvary sa snažia optimalizovať vlastnú logistickú činnosť bez ohľadu na ostatné útvary.
Preto úlohou manažmentu integrovanej logistiky je harmonizovať všetky firemné rozhodnutia v oblasti distribúcie.
Organizačné členenie môže byť:
-logistický štáb- pre malé a stredné firmy
-štábno-línieové usporiadanie – vychádza z deľby práce
-centrálny útvar logistiky – zahŕňa štábnu funkciu a koordiančnú funkciuvo vzťahu k ostatným útvarom firmy
-divizionálne usporiadanie – popri centrálnom útvare logistiky sú zriadené aj divízne útvary
-maticová štruktúra – účelné previazanie hlavných a obslužných činností vo firme

b) Integrácia logistických činností v distribučnej ceste
Členovia distribučnej cesty sú při napĺňaní svojho cieľa – dodať tovar zákazníkovi- tesne prepojení. Od úspechu každého člena distribučnej cesty závisí celková úroveň a výkonnosť celého logistického systému. Preto firmy popri zlepšení vlastnej logistiky musia spolupracovať s ostatnými členmi při zdokonaľovaní celej distibučnej cesty.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Distribúcia SOŠ 2.9470 1000 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.