referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Distribúcia
Dátum pridania: 22.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anjela1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 245
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 18.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 31m 0s
Pomalé čítanie: 46m 30s
 
Produky, ktoré vyrábajú početní a rozptýlení výrobcovia, s musia dostať k spotrebiteľovi alebo k ďalšiemu používateľovi, ktorému slúžia jako komponent pre jeho výrobok. Tento pohyb tovarov od výrobcu k spotrebiteľovi sa nazýva distribúcia. Distribúcia zahŕňa všetky aktivity, ktoré umožňujú prechod fyzického a dispozičného práva na produkty z jedného subjektu na iný.
Rozhodovanie o distribučnej ceste patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia výrobcu. Tieto rozhodnutia totiž priamo ovplyvňujú všetky ostatné marketingové rozhodnutia.

Základné spojenie výrobcov a spotrebiteľov:
Priamy marketing
- (priama distribúcia) priamy predaj bez sprostredkovateľa, pri ktorom sa tovar dostáva priamo od výrobcu ku konečnému spotrebiteľovi. Táto forma priameho predaja sa málo využíva.
-nazýva sa aj distribučná cesta nultej úrovne

Marketing so sprosterdkovateľom
-(nepriama distribúcia) znamená, že medzi výrobcu a spotrebiteľa vstupujú rozliční marketingoví sprostredkovatelia, ktorí vytvárajú dlhý marketingový reťazec a v distribučnej ceste plnia rôzne úlohy
-jednoúrovňová cesta- znamená, že medzi výrobcu a spotrebiteľa vstupuje maloobchodník
-dvojúrovňová cesta- obsahuje veľkoobchodníka, ktorá vstupuje medzi maloobchodníka a výrobcu
-trojúrovňová cesta – spojenie medzi firmou a veľkoobchodníkom sprostredkuje agent, ktorý obchod dohodne za stanovenú províziu

Základné typy sprostredkovateľov a ich úlohy:
Veľkoobchodník-predáva tovar, poskytuje služby ďalším subjektom, ktorí prodikty nakupujú na ďalší predaj alebo na spracovanie
Maloobchodník-nakupuje tovar od výrobcu alebo veľkoobchodníka a predáva ho konečným spotrebiteľom na osobnú spotrebu
Maklér-sprosterdkúva stretnutie predávajúceho a kupujúceho
Prostredník-pomáha pri distribúcii tovarov, ale nanadobúda vlastnícke práva k tovaru a nepodieľa sa na uzatváraní obchodného prípadu
Zástupca výrobcu-firma, ktorá zastupuje a predáva tovar niekoľkých výrobcov
Obchodník-sprostredkovateľ, ktoý nakupuje tovar, získava k nemu vlastnícke práva a opäť ho predáva predajcom
Díler, agent-sprostredkovateľ, ktorý vyhľadáva zákazníkov, jedná s nimi z poverenia výrobcu, ale nezískava vlastnícke právo k tovaru
Predavači-osoby najaté firmou na to, aby predávali jej tovar, sužby na jej účet

Všetci marketingoví sprostredkovatelia vytvárajú distribučnú, alebo marketingovú cestu, ktorou prechádza produkt od výrobcu k spotrebiteľovi.

II. Funkcie distribučných ciest

Účastníci distribučných ciest zabezpečujú množstvo funkcií potrebných pre plynulý tok tovaru:

Výskum trhu – získavanie informácí potrebných na plánovanie a výmenu tovaru Promotion odbytu – spracovanie a rozširovanie informácií o ponúkaných produktoch
Získavanie kontaktov – hľadanie, nadväzovanie vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi Transformácia sortimentu – prispôsobenie ponuky potrebám zákazníkov Vyjednávanie, sprostredkovanie – dosiahnutie dohody o cene a iných podmienkach --- prispievajú k uskutočneniu obchodných transakcií

Fyzická distribúcia – doprava a skladovanie tovaru Financovanie- zaobstaranie a využite finančných prostriedkov Preberanie rizika – preberanie rizík súvisiacich s uskutočňovaním odbytových činností --- pomáhajú plniť uzavreté zmluvy
III. Štruktúra distribučnej siete

Pri tvorbe štruktúry systému distribučných ciest sa vyžaduje:
-analýza potrieb v oblasi služieb zákazníkom
-stanovenie cieľov a podmienok odbytovej cesty
-poznanie a posúdenie alternatív distribučných ciest

Analýza potrieb v oblasti služieb zákazníkom
Pri tvorbe distribučnej cesty začína organizácia prieskumom potrieb v oblasti služieb, t.j. aké služby a akú úroveň služieb očakávajú zákazníci.
Odpovedajú na otázky kde chcú spotrebitelia nakupovať, či požadujú okamžité dávky alebo sú ochotní čakať, či dávajú prednosť širokému sortimentu alebo preferujú špecializáciu, či požadujú dodatkové služby, ako sú opravy....
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Distribúcia SOŠ 2.9470 1000 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.