referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milica
Streda, 17. augusta 2022
Producenti a sprostredkovatelia informácií
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 339
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 40s
Pomalé čítanie: 25m 0s
 
Producenti a sprostredkovatelia hospodárskych informácií

I. Medzi producentov HIN patria: orgány štátnej správy, politické strany a hnutia, miestna správa, nevládné neziskové organizácie, banky, daňové úrady, poisťovne, burzy, reklamné agentúry a iné zdroje HI. NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
Nezisková organizácia je právnická osoba, založená podľa zákona o neziskových organizáciach. Je to zákon 213/97 Zb. z. - Zákon o neziskových organizáciach poskytujúce všeobecné prospešné služby.
NO môže samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonávať činnosť za účelom dosiahnutia zisku za predpokladu, že touto činnosťou dosiahne účelnejšie využitie svojho majetku a zisk z tejto činnosti v celom rozsahu použije na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
Na účely tohto zákona sú všeobecné prospešnými službami tie služby, ktoré sa poskytujú za vopred určených podmienok a sú prístupné pre všetkých užívateľov v rovnako rozsahu a v tej istej oblasti. Všeobecne prospešnými prácami sú:
1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti
2. humanitná starostlivosť
3. rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
4. doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládeže
5. tvorba a ochrana životného prostredia
6. poskytovanie sociálnych služieb

Názvom neziskové organizácie sa rozumie názov, pod ktorým je organizácia zapísaný v registri neziskových organizácií. Názov musí obsahovať označenie NO (skratka). Ústredný register neziskových organizácií vedie MVSR. BANKY
Banka je inštitúcia, ktorá prijíma peňažné vklady od vkladateľov, vypláca vkladateľom naspäť, alebo ich prevádza na iné účely a voľné peňažné prostriedky požičiava vhodným zákazníkom. Základné funkcie:
1. zber vkladov a úspor
2. poskytovanie úverov
3. realizácia platobného a zúčtovacieho styku
4. poskytovanie ďalších finančných a poradenských služieb
5. financovanie zahraničného obchodu a s tým súvisiace služby

Podnikateľ sa dostáva do styku predovšetkým s obchodnými bankami, ktoré mu vedú účty, vykonávajú platobný styk a zúčtovanie, uskutočňujú devízovú činnosť, sprostredkúvajú platby do zahraničia, poskytujú úvery, vykonávajú činnosti spojené s cennými papiermi. Naša banková sústava je dvojstupňová:
1. stupeň - Emisná banka - je bankou bánk a bankou štátu. EB tvorí vrchol pyramídy bankovej sústavy. Je makroekonomickým peňažným centrom, jej hlavnou úlohou je starať sa o meny.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.