referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Účtovný inf. systém, právna úprava, účtovná osnova
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 784
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
Účtovný inf. systém, právna úprava, účtovná osnova

Za systémový prístup chápania sa pokladá spôsob myslenia, konania, riešenia problémov, pri ktorom sa javy chápu komplexne v ich vnútorných a vonkajších súvislostiach.
Systém je množina prvkov vzájomne spätých väzbami, ktoré vyjadrujú jednotu s okolím, Základnou vlastnosťou systému je spätná väzba.

Informačný systém organizácie – zabezpečuje informácie na vykonávanie všetkých riadiacich a výkonných činností. Prechádza celou organizáciou a spája jednotlivé prvky do jedného celku.

Užšie pojatie pojmu informačný systém podniku - je to súhrn všetkých inf. v príslušnom podniku.

Ak sa informácie dajú vyjadriť číselne nazývajú sa ukazovatele. Ukazovateľ je vyšší stupeň informácie. Ak ukazovateľ kvantifikuje ekonomický jav, nazýv. sa ekonomický ukazovateľ.

Informácie obsiahnuté v informačnom podniku možno členiť na 3 skupiny:
1. poznávacie inf. – po minulosti
2. riadiace inf. – očakávané – po budúcich hosp. javoch
3. ostatné inf., ktoré sa nedajú jednoznačne zariadiť do niektorej z prvých dvoch skupín, ale sú potrebné na riadenie podniku. Patria sem informácie o technicko – ekonomickej dokumentácií, spotrebné normy, normatívy, cenníky, prognózy, výsledky auditu, revízií a pod.

Informačný systém podniku plní následovné úlohy:
1. zber a prenos informácií
2. uchovávanie informácií
3. spracovanie informácií (analýza, hodnotenie, ich úprava)
4. distribúcia informácií

Informačný systém podniku sa delí do niekoľko podsystémov:
1. podľa hierarchického usporiadania
a. podsystém podniku
b. podsystém závodu
c. podsystém prevádzky

2. podľa objektu riadenia z hľadiska funkčného (odpovedá na otázku koho
riadim)
a. podsystém výroby
b. podsystém zásobovania
c. podsystém predaja

3. podľa subjektu riadenia z hľadiska funkčného (ako riadim)
a. podsystém plánovania
b. podsystém regulovania
c. podsystém organizovania
d. podsystém kontroly

Informačné systémy sú založené na báze počítačového spracovania informácií. Typickým informačným systémom sú počítačové siete. Internet je celosvetová počítačová sieť, informácie internetu sú však neusporiadané.

Intranet – sú siete budované vnútri v podnikoch, ale môžu byť prepojené aj na internet. Aplikácia počítačov v praxi je dôležitou zložkou inovácie (obnovenia) manažmentu.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.