referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Účtová trieda 2. Finančné účty 22
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 651
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Účtová trieda 2. Finančné účty 22

Obsah účtovej triedy 2. Je finančný majetok a finančné zdroje. Jeho charakteristickou črtou je vysoká likvidnosť, bezprostredná obchodovateľnosť a predpokladaná držba do jedného roka. Ide o tzv. krátkodobý finančný majetok. Pri finančných zdrojoch (pôžičkách a úveroch) sa predpokladá dohodnutá splatnosť do jedného roka tzv. krátkodobé finančné zdroje.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich nominálnymi hodnotami (nemovitá hodnota, ktorá je na nich vytlačená) majetkové a dlžné cenné papiere sa oceňujú cenami obstarania. A krátkodobé finančné záväzky sa oceňujú nominálnymi hodnotami. Peňažné prostriedky v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom podľa platného kurzového lístka NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a to kurzom, valuty stred pri peňažných prostriedkov v hotovosti a ceninách a kurzom devízií stred pri peňažných prostriedkov na bankových účtov. Na konci roka pri účtovnej uzávierke sa uskutoční prepočet zostatku v cudzej mene kurzom stred platným k 31. 12.
Zaúčtuje sa rozdiel vo forme kurzovej straty alebo zisku.

Obsah účtovej triedy 2:
skupina 21 – peniaze
1. peniaze v hotovosti, šeky, pokladničné poukážky na účtovanie
2. ceniny – poštové známky, telefónne karty, stravné lístky

skupina 22- účty v bankách – peňažné prostriedky na bežnom účte, vkladovom a devízovom účte

skupina 23 – bežné bankové úvery
1. krátkodobé bankové úvery s dobou splatnosti do 1 roka
2. krátkodobé úvery poskytnuté na základe eskontovaných zmeniek (postúpených k predaju banke pred dobou ich splatnosti)

skupina 24 – iné krátkodobé finančné výpomoci – sú také, ktoré podnikateľskému subjektu poskytujú iné osoby ako banky, tzv.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.