referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vlasta
Streda, 19. februára 2020
Makroekonómia
Dátum pridania: 24.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: minicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 456
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 31m 0s
Pomalé čítanie: 46m 30s
 
Dopyt ovplyvňujú aj iné činitele. Tie spôsobujú posun krivky dopytu.
Na posun krivky dopytu majú vplyv:
1. Dôchodky (príjmy) – keď sa zvýšia prijmi, tak nastane posun krivky smerom doprava.
T. j., že ľudia viac nakupujú. Keď sa znížia dôchodky, tak sa krivky dopytu posúva
doľava, t. j. že dopyt klesá.
2. Zvýšenie počtu kupujúcich alebo zníženie počtu kupujúcich,
3. Zmeny cien iných tovarov – niektoré tovary sa môžu navzájom nahradzovať.
Nazývame ich tovary – substitúty – napr. káva – čaj, iné tovary sa dopĺňajú –
komplementárne – auto – benzín. Zmeny v cene jedného tovaru vyvolávajú zmenu v dopyte pri druhom tovare.


11 Ponuka, krivka ponuky a factory, ktoré ju ovplyvňujú

Ponuka je množstvo tovarov a služieb, ktoré sú schopní predávajúci za určitú cenu na trhu predať. Ponuka tovarov závisí od viacerých činiteľov. K rozhodujúcim patria predovšetkým:
a)ceny ponúkaných tovarov
b)množstvo ponúkaného tovaru
c)
Príklad: Predpokladáme ponuku pestovateľov zemiakov:

ÚroveňCena za jednotku (Sk)Ponúkané množstvo (tis. tonách za mesiac)
A12500
B10450
C8400
F6300
G4150

Grafické znázornenie ponuky predstavuje krivka ponuky.
Označujeme ju S (z ang. supply).

Krivka ponuky nám hovorí:
Keď vidí výrobca (predajca), že na trhu sú vysoké ceny, a nie je veľká konkurencie, snaží sa za tieto vysoké ceny predať čo najväčšie množstvo svojich výrobkov.


13 Posun krivky ponuky, posun po krivke

Posun krivky ponuky je spôsobený nasledovnými činiteľmi:
vzrast cien vstupov do výroby (posúva doľava): zvýšenie ceny ropy alebo energie  zvýšenie ceny benzínu, olejov…,
zmeny v technickom rozvoji alebo nová technológia, inovácia, organizácia práce  posun P doprava,
zmeny cien iných tovarov,
zmeny klimatické (napr.: pri poľnohospodárstve - počasie).

Substitúcia je náhrada drahšieho tovaru viacerými lacnejšími tovarmi.

1. Zmena v cenách výrobných faktorov: zvýšením ceny vstupov (surovín, investícií, miezd)  sa výroba zdražuje, ponuka sa zníži, nastane posun krivky ponuky smerom doľava,
2. Inovácie, nové technológie: zvýšením produktivity práce sa znížia náklady a krivka ponuky sa posunie smerom doprava,
3. Zmeny v cenách iných tovarov: ak sa zvýšia ceny tovarov substitútov, posunie sa krivka ponuky doprava, ak sa zvýši cena kompleentárneho tovaru, posunie sa krivka ponuky doľava.


14 Trhová rovnováha a rovnovážna cena, trhová cena

Rovnováha- na základe dopytu a ponuky sa na trhu vytvára rovnovážna cena a rovnovážne množstvo tovaru. Je to taká cena a také množstvo, ktoré vyjadrujú rovnosť dopytu a ponuky. Cena a množstvo sú pre kupujúcich ako aj pre predávajúcich rovnaké.
Nerovnováha- pre reálnu ekonomiku je skôr príznačné, že dopyt sa nerovná ponuke a vtedy sa prejaví na trhu trhová nerovnováha.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.