referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Igor
Piatok, 10. apríla 2020
Makroekonómia
Dátum pridania: 24.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: minicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 456
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 31m 0s
Pomalé čítanie: 46m 30s
 
E – bod trhovej rovnováhy. V bode E ide o rovnovážnu cenu.
Rovnovážna cena je cena, za ktorú sa pri rovnováhe na trhu predáva a kupuje.
Trhová cena je cena, ktorá vzniká na trhu pri aktuálnom vzťahu ponuky a dopytu.
Trhová nerovnováha – je typická pre reálnu ekonomiku, môže ísť o nasledovné
prípady:
1. ak sú na trhu ceny nízke a tovaru je nedostatok - cena
stúpa, vtedy S D – ponuka je vyššia ako dopyt.

Prebytok - cena je vyžšia ako rovnovážna cena, tzn. spotrebitelia nie sú ochotní kupovať a výrobcovia vyrábajú väčšie množstvo tovaru.
Nedostatok – cena je nižšia ako rovnovážna cena a výrobcovia nie sú ochotní vyrábať také množstvo, ale spotrebitelia sú ochotní nakupovať.


15 Konkurencia, druhy konkurencie

Trhová ekonomika nemôže existovať bez konkurencie.

Konkurencia (súperenie) – je proces, v ktorom sa stretávajú rôzne subjekty trhu s cieľom dosiahnuť maximálnu výhodu (hmotnú). Výrobcovia sa snažia na trh predať, za čo najvyššiu cenu a kupujúci sa snažia kúpiť, za čo najnižšiu cenu. Ich záujmy sú protichodné – ide o konkurenciu medzi dopytom a ponukou.

Členenie konkurencie:
Podľa trhových subjektov môže byť:

1. konkurencia na strane dopytu – je konkurencia medzi spotrebiteľmi; každý spotrebiteľ sa snaží nakúpiť čo najviac tovarov za čo najnižšie ceny - vedie k zvyšovaniu cien,

2. konkurencia na strane ponuky – medzi predávajúcimi; snažia sa predať čo najviac tovarov, za čo najvyššiu cenu - vedie k znižovaniu cien; na max. zisku predávajúci používa metódy:

a) cenová konkurencia – spočíva v dobrovoľnom znížení cien zo strany výrobcov.
Výrobcovia ju používajú vtedy, ak sú presvedčení, že ich konkurenti nebudú schopní sa týmto nízkym cenám prispôsobiť. Cieľom tejto konkurencie je hospodársky zničiť konkurentov, ovládnuť trh, aby mohli v budúcnosti diktovať účastníkom trhu svoje podmienky a zvyšovať ceny. Na dosiahnutie tohto cieľa sú ochotní dočasne sa vzdať svojich ziskov,

b) necenová konkurencia – snažia sa na svoju stranu prilákať spotrebiteľa reklamou, rastom kvality, rýchlou inováciou, poskytovaním rôznych pozorností, poskytovaním zliav, obalovou technikov.

Podľa podmienok, ktoré majú výrobcovia na trhu

Konkurenciu členíme:

1. dokonalá konkurencia – predstavuje ideálny stav ekonomiky, predpokladá veľký počet predávajúcich, z ktorých žiaden nemôže na trhu dosiahnuť taký veľký podiel, aby mohol ovplyvniť ceny; jedinou metódou konkurenčného boja je znižovanie
výrobných nákladov.

2. nedokonalá konkurencia – je taká situácia, keď produkcia vyrába obmedzený počet výrobcov, dokonca len jeden výrobca a má možnosť určovať ceny.

Nedokonalá konkurencia má tieto formy:
a)monopolistická konkurencia – predstavuje trh jedného výrobku, ktorý vyrábajú mnohí výrobcovia. Veľkí počet výrobcov vyrába diferencované produkty. (monopol: z gréckeho slova – jeden, polist – predávajúci.),
b)oligopol – predpokladá, že na trhu je iba niekoľko výrobcov, ktorí majú značnú ekonomickú silu (môžu ovplyvniť ceny) a tým zabraňujú vstupu na trh ďalším
výrobcom,

Oligopol má dve formy:
1.homogénny oligopol – predávajúci vyrábajú rovnaké alebo skoro rovnaké výrobky,
2.heterogénny oligopol – niekoľko málo výrobcov vyrába odlišné výrobky (automobily, stroje),
c) úplný monopol – je to situácia, kedy v určitom odvetví pôsobí iba jeden výrobca určitého druhu výrobku. Získava absolútnu moc nad spotrebiteľom. Považuje sa za protipól dokonalej konkurencie.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.