referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zita
Štvrtok, 2. apríla 2020
Makroekonómia
Dátum pridania: 24.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: minicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 456
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 31m 0s
Pomalé čítanie: 46m 30s
 
16,17,18,19,20 Makroekonomické ukazovatele HDP, HNP, ČNP a ČDP- charakteristika

Ukazovatele, ktoré posudzujú úroveň hospodárstva v štáte sú:

1. Hrubý Domáci Produkt (HDP)
2. Hrubý Národný Produkt (HNP)
3. Čistý Domáci (Národný) Produkt (ČD(N)P)
4. Čisté Ekonomické Bohatstvo (ČEB)


A) HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT – (HDP)

Hrubý domáci produkt tvorí súčet všetkých finálnych výrobkov a služieb vyprodukovaných občanmi na území určitého štátu vyjadrený v bežných cenách spravidla za jeden rok. Nezahrňujeme sem medziprodukty.

Výška hrubého domáceho produktu sa určuje tromi spôsobmi:

1. SPOTREBNÁ (VÝDAVKOVÁ) METÓDA – spočíva v tom, že HDP vypočítame na základe výdavkov všetkých spotrebiteľov na nákup finálnych tovarov a služieb.

S – spotreba – zahŕňa výdavky na osobnú spotrebu domácnosti – výdavky na potraviny,…
Ih – hrubé investície – investície na nákup dlhodobého majetku
Vv  vládne výdavky – výdavky štátu na bezpečnosť, školstvo,…
Eč  čistý export - Eč = E – I


2. DÔCHODKOVÁ (PRÍJMOVÁ) METÓDA – z hľadiska nákladov, príjmov, ktoré sa vynaložili na vyprodukovanie daného produktu.


M – mzdy – hrubé mzdy a platy zamestnancom za vykonanú prácu
Úč – čisté úroky – predstavujú rozdiel medzi prijatými a platnými úrokmi
R – renta – výnos za prenajatú pôdu
Z – zisky pred zdanením – predstavujú dôchodky výrobných faktorov
A – amortizácia – opotrebovanie dlhodobého hmotného majetku vyjadrené v odpisoch
Dn – nepriame dane – DPH, spotrebné dane


3. VÝROBNÁ METÓDA – ako súčasť pridanej hodnoty (z hľadiska určitej firmy predstavuje rozdiel medzi jej tržbami a nákupmi materiálu a služieb od iných firiem, t. j. všetko, čo daná firma pridala ako svoju hodnotu na predaných tovaroch a služieb) a nepriamych daní,
- v praxi sa používa zriedkavo.


Hrubý domáci produkt sa vykazuje 2 spôsobmi:

1. ako nominálny hrubý domáci produkt – vyjadruje sa v bežných trhových cenách príslušného roka (ceny, ktoré momentálne platia),

2. ako reálny hrubý domáci produkt –vykazuje (vyjadruje) sa v stálych cenách, kde sa za základné obdobie považuje cenová hladina v určenom roku a v ďalších rokoch sa hrubý domáci produkt prepočíta pomocou tzv. cenového deflátora – vyjadruje výšku inflácie.


Osobný dôchodok predstavuje celkové príjmy, ktoré domácnosti skutočne za určité obdobie dostanú.
Národný dôchodok + transferové platby ( prídavky, podpora...) – odvody – dane – nerozdelené zisky korporácií = osobný dôchodok
Disponibilný dôchodok je vlastne osobný dôchodok, ktorý po zaplatení daní z osobných príjmov ( dane zo mzdy ) zostáva k dispozícii domácnostiam.
Osobný dôchodok – daň = disponibilný dôchodok
B) HRUBÝ NÁRODNÝ PRODUKT

Hrubý národný produkt predstavuje celkové množstvo vyrobených finálnych výrobkov a služieb, ktoré vyprodukovali občania určitého štátu za rok vrátane občanov pôsobiacich v zahraničí.
 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.