referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Makroekonómia
Dátum pridania: 24.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: minicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 456
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 31m 0s
Pomalé čítanie: 46m 30s
 
MAKROEKONÓMIA

1 Vznik ekonómie ako vedy, definícia ekonómie, základný problém ekonómie

Ekonómia – je veda, ktorá skúma, analyzuje a popisuje spôsob, ako ľudia používajú vzácne, obmedzené zdroje s alternatívnym použitím na výrobu tovarov a služieb a ako si tieto rôzne tovary a služby rozdeľujú a navzájom vymieňajú s cieľom čo najlepšie uspokojiť svoje potreby. Zaoberá sa tiež obchodnou činnosťou jednotlivcov i celej spoločnosti, peniazmi, bankami a tiež svetovým hospodárstvom.
Považuje sa za najstaršie umenie a za najmladšiu z vied

Ekonomika – je organizovaný systém výroby, rozdeľovania a spotreby statkov v spoločnosti. Každá ekonomika musí riešiť tri základné ekonomické problémy – čo vyrábať, ako vyrábať, pre koho vyrábať.

Veda, ktorá sa zaoberá ekonomikou je ekonómia.


2 Mikro a makroekonómia, ich spoločné oblasti skúmania

Všeobecnú ekonomickú teóriu možno členiť z rôznych hľadísk, podľa toho či skúma jednotlivé ekonomické javy, alebo subjekty a procesy na národohospodárskej úrovni rozlišujeme makroekonómiu a mikroekonómiu.

Makroekonómia –(makro=veľký) analyzuje národné hospodárstvo ako celok a vysvetľuje mechanizmus jeho fungovania. Zaoberá sa celkovou výrobou statkov a služieb, mierou inflácie, mierou nezamestnanosti, cenová hladina, množstvo peňazí v obehu a pod.

Mikroekonómia – analyzuje a popisuje správanie sa jednotlivých subjektov trhu, t. j. jednotlivca, domácností, podnikateľov, podnikov. Mikroekonómia napr. vysvetľuje proces tvorby cien jednotlivých druhov tovarov, vzájomný vzťah ponuky a dopytu po jednotlivých tovaroch a pod. Pomáha jednotlivcom, domácnosti alebo firme riešiť problémy tak, aby im ich činnosť priniesla čo najväčšiu užitočnosť, čo najvyššie uspokojenie.

Obrazne možno povedať, že kým makroekonómia skúma celý les, tak mikroekonómiu zaujímajú jednotlivé stromy v ňom. Makroekonómia a mikroekonómia sa vzájomne podmieňujú a ovplyvňujú, každý ekonomický jav má svoj makroekonomický a mikroekonomický aspekt.


3 Pozitívna a normatívna ekonómie, príkady

V ekonomickej teórii sa môžeme stretnúť s dvojakým prístupom k problémom hospodárskeho života a podľa toho rozlišujeme pozitívnu ekonomiu a normatívnu ekonomiu.

Pozitívna ekonómia – sa zaoberá takými javmi, ktoré sú vedeckými metódami poznateľné a dokázateľné, teda tým, čo je, a nie tým, čo by malo byť. Analyzuje ekonomickú realitu takú, aká je a hľadá v nej zákonitosti jej fungovania. Napríklad: Usiluje sa odpovedať na otázku, aký je ekonomický život, aká je hospodárska realita? Koľko ľudí u nás poberá minimálnu mzdu?

Normatívna ekonómia – sa usiluje vysvetliť, aká by mala byť ekonomická realita, ako by mal fungovať ekonomický systém, a preto sa usiluje vytvoriť ideálny model fungovania dokonalého ekonomického systému. Dáva odpoveď na otázky napríklad: Aká miera nezamestnanosti je pre štát únosná, aké majú byť výdavky na školstvo, ako dosiahnuť zníženie deficitu št. rozpočtu, atď.


4 Výroba a výrobné faktory - charakteristika

Základom ekonomického života spoločnosti je nepretržitá výroba statkov a služieb, ktoré môžu uspokojovať ľudí. Výsledkom výrobnej činnosti sú tovary a služby – výstupy.

Výroba – je základom existencie ľudskej spoločnosti. Je to cieľavedomá činnosť, v ktorej sa transformujú výrobné vstupy na výrobné výstupy.


Inputy /výrobné vstupy –––––transformácia––––Outputy /výrobné výstupy/
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.