referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
Organizácie železničnej dopravy
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivan.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 863
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 
Oprávnenie úradu

Úrad je rámci svojej spôsobilosti oprávnený rozhodnút' o:

 • uložení a výške pokuty, ak zistí pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu konanie v rozpore so stavebným zákonom a zákonom o dráhach,
 • uložení a výške pokuty, ak zistí pri výkone štátneho odborného dozoru konanie v rozpore so zákonom o dráhach,
  -vlastníkovi celoštátnej alebo regionálnej dráhy,
  -prevádzkovatel'om železničných dráh,
  -dopravcom na železničných dráhach,
 • uložení a výške pokuty prevádzkovatel'om určených technických zariadení, ak zistí pri výkone štátneho odborného technického dozoru konanie v rozpore so zákonom o dráhach prevádzkovatel'om určených technických zariadení,
 • obmedzení prevádzky určených technických zariadení, alebo vyradení určených technických zariadení z prevádzky.

Železnice Slovenskej republiky

Železnice SR (ŽSR) vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení štátneho podniku v nadväznosti na rozdelenie ČSFR a tým i na rozdelenie Česko–slovenských štátnych dráh na dva samostatné subjekty. Rozhodnutie vlády SR bolo rozpracované zákonom NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach SR z 30. septembra 1993 v znení neskorších predpisov.

Od 1. januára 2002 sa ŽSR podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie ŽSR rozdelili na dva samostatné subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť, a. s. (ZSSK). A následne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. zabezpečujúcu osobnú dopravu a Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. zabezpečujúcu nákladnú dopravu.

ŽSR zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky štátu a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností.

Predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti ŽSR je od 1. januára 2002:

 • správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty (ŽDC)
 • poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽDC
 • zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí
 • výstavba, úprava a údržba železničných a lanových dráh
 • ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v obchodnom registri

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Spoločnosť je jednou z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave – Železničnej spoločnosti, a.s.. Firma nadväzuje svojou činnosťou na viac ako 150 – ročnú históriu železníc na Slovensku. Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Poslanie

Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy s orientáciou na potreby a požiadavky zákazníkov ZSSK CARGO. Mimo doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy poskytuje ZSSK CARGO ako druhý hlavný produkt služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.