referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Nedeľa, 29. mája 2022
Organizácie železničnej dopravy
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivan.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 863
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 13.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 22m 0s
Pomalé čítanie: 33m 0s
 
Vízia spoločnosti

Spoločnosť má za cieľ byť dynamickou, modernou a uznávanou dopravnou spoločnosťou so stabilným podielom na prepravnom trhu. Rozvoj novej spoločnosti umožní dlhodobú finančnú stabilitu, zachovanie súčastného podielu v doprave v ekonomickom prostredí trhovej ekonomiky Slovenskej republiky a Európskej únii, konkurencieschopnosť na vnútornom a medzinárodnom trhu, zabezpečenie trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zlepšovania výkonnosti spoločnosti.

Profil spoločnosti

V uznesení vlády Slovenskej republiky č. 662 zo 7. júla 2004 k postupu pri transformácii Železničnej spoločnosti, a.s. a následnej privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní železničnej spoločnosti prevádzkujúcej nákladnú prepravu vláda súhlasila s transformáciou Železničnej spoločnosti, a. s. na Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. vykonávajúcu činnosti súvisiace s osobnou prepravou a na Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. vykonávajúcu činnosti súvisiace s nákladnou prepravou. Táto transformácia sa uskutočnila k 31. decembru 2004 a od 1. januára 2005 sú na trhu tri železničné spoločnosti (ŽSR, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.).

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ďalej ZSSK CARGO) je založená na dobu neurčitú. Zakladateľom a stopercentným vlastníkom akcií je Slovenská republika. Práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR). Základným poslaním firmy je vykonávanie dopravných a obchodných činností na dráhe, orientovať sa predovšetkým na výkon základných dopravno-prepravných služieb v nákladnej doprave.

Pre dosiahnutie výraznejších zmien v ďalšom vývoji ZSSK CARGO je potrebné zrovnoprávniť podmienky podnikania v cestnej a železničnej doprave predovšetkým formou zníženia poplatkov za použitie dopravnej cesty v nákladnej doprave na výšku, ktorá je obvyklá v EÚ a prijatím legislatívnych noriem dotýkajúcich sa cestnej dopravy.

Pre najbližšie obdobie piatich rokov predpokladáme, že hlavné aktivity a budúca orientácia podniku bude aj naďalej v železničnej preprave tovaru a v poskytovaní doplnkových služieb (prenájom koľajových vozidiel ich opravy a údržba, obsluha železničných vlečiek, služby prekládky a preväzovania, a pod.). Výraznejšie zmeny orientácie možno očakávať v prípade uzavretia silného strategického partnerstva resp. kooperáciou so silnou špedično-dopravne orientovanou spoločnosťou. Ďalšou možnosťou pre výraznú zmenu je majetkový vstup strategického investora do spoločnosti ZSSK CARGO.

Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy na rok 2004

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (ďalej len ”zmluvné strany”) v záujme zabezpečenia nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkou dráhy a úpravy právnych a finančných vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré pri prevádzke dráhy vznikajú, uzatvárajú túto zmluvu:

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
DODÁVATEĽ: Železnice Slovenskej republiky , Bratislava

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečiť na celoštátnych a regionálnych dráhach výkony súvisiace s:

  • udržiavaním prevádzkyschopnosti dráh,
  • zabezpečením styku s inými dráhami,
  • prideľovaním voľných kapacít dopravnej cesty na dráhach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy,
  • organizovaním dopravy na týchto dráhach,
  • zabezpečením a obsluhovaním týchto dráh,

Záväzky dodávateľa

Pre plnenie predmetu zmluvy sa dodávateľ zaväzuje plniť povinnosti definované touto zmluvou, zákonom o dráhach a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.