referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Pondelok, 1. marca 2021
Marketing
Dátum pridania: 22.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anarellys
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 766
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 30.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 50m 10s
Pomalé čítanie: 75m 15s
 
4.3 Strategické plánovanie

Úlohou strategického plánovania v podniku je plynulé prispôsobovanie a rozvíjanie podnikateľských aktivít firmy meniacich sa podmienkam, požiadavkám a príležitostiam trhu, predovšetkým tvorba podnikateľského portfólia firmy.

Strategický plán sa vypracuje ako dlhodobý plán, ročne sa konfrontuje so skutočnosťou a koriguje. Vypracovanie strategického plánu je úlohou vrcholového manažmentu.

Strategický plán podniku tvorí základ pre vypracovanie strategických plánov tzv. strategických podnikateľských jednotiek, ako aj funkčných plánov funkčných útvarov podniku (marketing, a i).


4.3.1 Strategické podnikateľské jednotky

sú relatívne samostatnou zložkou podniku a sú vytvorené pre jednotlivé podnikateľské aktivity firmy, spravidla pre výrobu jednotlivých produktov (skupiny produktov) alebo na poskytovanie služieb. Samostatnosť SPJ sa prejavuje aj v ich samostatnom hospodárení a zúčtovaní hospodárskych výsledkov (môžu mať organizačnú podobu závodu, divízie, atď.)


4.3.2 Postavenie marketingu v procese strategického plánovania

Marketing má osobitné postavenie v procese strategického plánovania. Poskytuje:

a) Podnikateľskú filozofiu
b) Potrebné trhové informácie
c) Dôležité podnikateľské ciele
d) Návrhy možných rozvojových stratégií

Strategický plán rozvoja podniku sa preto často označuje ako marketingová stratégia/plán.


4.3.3 Proces strategického plánovania

sa uskutočňuje na úrovni:

a) Podniku ako celku (zostavuje sa ako plán rámcový - definuje poslanie podniku, určuje strategické ciele podniku a určuje sa podnikateľské portfólio)
b) Strategických podnikateľských jednotiek (vychádzajú zo strategického plánu podniku (z určených cieľov a podnikateľského portfólia - na úrovni SPJ sa vypracujú funkčné stratégie ako marketing, výroba, výskum - vývoj, financie, personalistika, atď.))


4.3.4 Postupy strategického plánovania

1. Definovanie poslania podniku
2. Určenie cieľov podniku
3. Spracovanie podnikového portfólia  (1-3 = úroveň podniku)
4. Plánovanie funkčných stratégií  (4 = úroveň SPJ)


4.4 Poslanie podniku a jeho vymedzenie

Poslanie podniku slúži na:

a) Zdôvodnenie existencie podniku
b) Vytváranie priestoru pre rozvoj podniku
c) Správnu orientáciu pri tvorbe podnikových portfólií
d) Vytváranie pozitívnych vzťahov zamestnancov k firme, pre prácu v prospech firmy
e) Vytváranie pozitívnych vzťahov verejnosti k firme

Poslanie podniku treba po čase premyslieť a v prípade potreby aktualizovať.

Malo by byť odpoveďou na otázky:

1. V čom podnikáme?
2. Kto je náš zákazník?
3. Čo si zákazník váži?
4. Čo by malo byť predmetom podnikania?

Poslanie možno vymedziť:

1.Produktom
2.Technológiou výroby
3.Trhovo orientovane, marketingovo, pomocou potrieb, ktoré majú byť uspokojené
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Marketing SOŠ 2.9681 702 slov
Marketing SOŠ 2.9768 1448 slov
Marketing SOŠ 2.9663 1216 slov
Marketing SOŠ 2.9370 1261 slov
Marketing SOŠ 2.9623 2704 slov
Marketing SOŠ 2.9420 534 slov
Marketing SOŠ 2.9606 1830 slov
Marketing SOŠ 2.9667 698 slov
Marketing GYM 2.9817 1558 slov
Marketing 3.0207 6638 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.