referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Prieskum trhu
Dátum pridania: 19.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Dj.blecha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 571
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
Rozsiahle získanie informácií tvorí základ pre marketingové rozhodovanie a pre stanovenie marketingovej stratégie.

Pojmy:

1. Výskum trhu - Je to systematický vedecký podnikový prieskum trhu resp. obstaranie informácií.
2. Informácie - cielené a účelne zvolené údaje
3. Analýza trhu - skúma štruktúru trhu v určitom okamihu spôsobom momentky.
4. Kvantitatívny výskum trhu - vzťahuje sa na objektívne, merateľné veličiny trhu.

Postup pri výskume trhu

1. Stanovenie informačnej potreby
- Východiskom pre nevyhnutné zmeny v koncepcií podniku bude

zväčša zistiť silné a slabé stránky. Osobitnú vypovedaciu silu majú kľúčové premenné a je potrebné pravidiel ne ich opakovať , aby bolo možné presné odhadnúť trendy.

2. Financovanie
- prostriedky na sústavné pozorovanie trhu treba získať z priebežných príjmov podnikov.

3. Stanovenie metód a časový priebeh výskumu - poverenia externých odborníkov majú zmysel

najmä v oblasti metodických postupov, a to predovšetkým v prvotných výskumoch v rámci prvej obsiahlejšej analýzy.

4. Vyhodnotenie, analýza prognóza
- nasleduje kódovanie a sčítavanie odpovedí podľa kategórií

otázok. Analýzu treba v zhustenej podobe postúpiť nositeľom rozhodnutia.

Metódy výskumu trhu

1. Druhotné zisťovanie

- výskum od písacieho stola - minimálne finančné náklady, ale informácie nemožno použiť bezprostredne na konkrétny ciel skúmania

2.Prvotný výskum trhu

- rozumieme ním získanie nových údajov z prvej ruky výskumom v teréne pozorovaním , alebo opytovaním

Opytovanie - Je najčastejšie používaná metóda v rámci prvotného výskumu.

Uskutočnuje sa : ústne alebo telefonicky

písomne - dotazníkom

Panelové viacnásobné výskumy - Rozumieme nimi zisťovania ktoré sa uskutočňujú priebežne

tej istej skutočnosti u tých istých osôb.

U stálych respondentov vzniká panelový efekt - správa sa uvedomelejšie ako porovnatelná vrstva zákazníkov a stáva sa tak vo svojom správaní atypickým.

Experiment - Pomocou experimentu zistíme účinnosť jednej premennej systematickou zmenou tejto premennej pri súčasnom zachovaní ostatných rámcových podmienok

Pozorovania - Zisťované skutočnosti nevyvodzujeme iba z otázok ktoré kladieme skúmanému objektu, ale z jeho celého správania uskutočňuje sa : zúčastnene nezúčastnene
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Prieskum trhu SOŠ 2.9638 224 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.