Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Žiadosť o poskytnutie krátkodobého úveru

VÚB, a. s., pobočka Bratislava – mesto, 800 01 Bratislava

Doporučene

• •
ABC, a. s.
Nová ulica 654/28
847 59 Bratislava

• •

Váš list číslo/zo dňaNaše čísloVybavuje/linkaBratislava
ABC/2005VÚB/2005Kozákova 21. 01. 2005
12. 01. 2005

Oznámenie o predbežnom súhlase poskytnutia úveru

Vážený pán generálny riaditeľ,

po posúdení vašej žiadosti o krátkodobý úver a Vami priloženej dokumentácie Vám oznamujeme, že predbežne súhlasíme s poskytnutím krátkodobého úveru v požadovanej výške Sk 2 000 000,–.

Stretnutie oboch zmluvných strán, na ktorom by sa uzatvorila úverová zmluva navrhujeme na 30. januára 2005.

S pozdravom

Ing. Jozef Malina riaditeľ pobočky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk