referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
Prehľad členenia majetku podniku
Dátum pridania: 17.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: drobcek7
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 123
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 0.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 0s
Pomalé čítanie: 1m 30s
 
Rozdelenie :
A.) DLHODOBÝ MAJETOK
1.) Dlhodobý nehmotný majetok :
- zriaďovacie náklady
- aktivované náklady na vývoj
- softvér
- oceniteľné práva : know-how , licencie , predmety priemyselných práv
- goodwill
- ostatný dlhodobý nehmotný majetok

2.) Dlhodobý hmotný majetok :
- stavby
- samostatné hnuteľné veci
- pestovateľské celky trvalých porastov
- základné stádo a ťažné zvieratá
- ostatný dlhodobý hmotný majetok
- pozemky
- umel. diela, zbierky

3.) Dlhodobý finančný majetok :
- podielové CP a podiely
- realizovateľné CP a podiely
- dlhové CP
- pôžičky
- ostatný dlhodobý finančný majetok

4.) Dlhodobé pohľadávky :
- dlhodobé polľadávky

B.) KRÁTKODOBý MAJETOK
1.) Zásoby :
- materiál
- zásoby vlastnej výroby : nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvieratá
- tovar

2.) Pohľadávky :
- odberatelia
- zmenky na inkaso
- pohľadávky za eskontované CP
- poskytnuté preddavky
- ostatné pohľadávky

3.) Krátkodobý finančný majetok :
- peniaze : pokladnica, ceniny
- účty v bankách
- krátkodobý finančný majetok : majetkové CP na obchodovanie, vlastné akcie, dlhové CP, vlastné dlhopisy, ostatné realizovateľné CP
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.