referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
Podniková ekonomika - Daňová sústava - priame a nepriame dane
Dátum pridania: 04.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: martinazimm
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 303
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 
- VYROVNANÝ
- PREBYTKOVÝ (príjmy sú väčšie ako výdavky)
- SCHODKOVÝ (deficitný)
- v prípade schodkového štátneho rozpočtu musí byť uvedené akým spôsobom sa schodok pokryje: vydaním štátnych dlhopisov, pôžičkou od emisnej banky

Štátny rozpočet

Príjmy - Výdavky

- Sústava daní- Financovanie nevýrobnej sféry
- Colné nástroje- Dotácie do výrobnej sféry
- Správne, súdne a miestne poplatky- Prídely do fondov
- Štátne dlhopisy a obligácie- Financovanie verejných prác
- Splácanie štátnych dlhovTransferové platby

- sú to platby obyvateľstvu zo strany štátu, za ktoré nie je odplata (dávky nezamestnanosti, sociálna starostlivosť, prídavky na deti ...)


Základné daňové pojmy

Subjekt dane (kto daň platí alebo odvádza)

- je to FO alebo PO, ktorá je povinná podať daňové priznanie a zaplatiť daň
- subjektom môže byť:
- DAŇOVNÍK – ktorého daň v skutočnosti zaťažuje, odvádza daň správcovi dane sám (napr. daň z príjmov FO, daň z nehnuteľností)
- PLATITEĽ – je zodpovedný za odvedenie dane správcovi, ale daňové zaťaženie neznáša, znáša ho daňovník (napr. pri DPH daňovníkom je kupujúci a platiteľom je obchodná organizácia, prípadne výrobca)

Objekt dane (predmet dane, to z čoho sa daň vyrubuje)
- objektom môže byť príjem, majetok, predaj tovaru alebo služieb

Základ dane (z čoho sa vypočíta daň)
- je to kvantitatívne vyjadrenie predmetu dane, z ktorého daňovník alebo platiteľ vypočítava svoju daňovú povinnosť

Sadzba dane

- je to nástroj pomocou ktorého sa z daňového základu vypočíta výška daňovej povinnosti
- môže byť vyjadrená:
- pevnou sumou – napr. 250 Sk / 1 l
- pohyblivo – sadzba je vyjadrená percentuálne k daňovému základu – napr. daň z príjmov 19%PRIAME DANE

Daň z príjmov FO:

daňovník – subjekt dane:
- FO, ktoré majú na území SR trvalý pobyt alebo sa tu dlhodobo zdržujú
- zdaňujú sa príjmy zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí
- FO, ktoré nemajú na území SR trvalé bydlisko a ani sa tu dlhodobo nezdržiavajú
- zdaňujú sa príjmy zo zdrojov na území SR
- FO, ktoré sa obvykle zdržiavajú na území SR, aspoň 183 dní v roku
- zdaňujú sa príjmy zo zdrojov na území SR aj v zahraničí
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.