referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Podniková ekonomika - Daňová sústava - priame a nepriame dane
Dátum pridania: 04.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: martinazimm
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 303
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 
predmet dane:
- PRÍJMY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI – z pracovnoprávneho vzťahu, zo služobného pomeru, odmeny štatutárnych orgánov, za prácu členov družstiev, platy ústavných činiteľov a prokurátorov SR
- PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI A PRÍJMY Z PRENÁJMU – príjmy poľnohospodárskej výroby, lesné, vodné hospodárstvo, zo živností, podiely spoločníkov v.o.s. a k. s., príjmy znalcov a tlmočníkov, prenájom hnuteľného alebo nehnuteľného majetku
- PRÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU – úroky a výnosy z cenných papierov
- OSTATNÉ PRÍJMY – príjmy z príležitostných činností, náhodné a jednorázové, výhry v lotériách a iné

oslobodenie od dane:
- zákon uvádza príjmy, ktoré sú oslobodené od dane napr. z predaja bytu alebo obytného domu, dávky a podpory zdravotného poistenia, štipendiá

základ dane:
- je to suma, o ktorú príjmy presahujú výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržiavanie príjmov
- ak má daňovník 2 alebo viac druhov príjmov, je základom dane súčet čiastkových základov

odpočítateľné položky dane:
- príspevky zamestnancov do poistných fondov (zdravotné, nemocenské, starobné a invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti

nezdaniteľné časti základu dane:
- sú to sumy, o ktoré sa upravuje základ dane


VÝPOČET DANE: znížený základ dane x daňová sadzba

Odvody:

Starobné poistenie: 4,0%
Nemocenské poistenie: 1,4%
Invalidné poistenie: 3,0%
Zdravotné poistenie: 4,0%
Poistenie. v nezamestnanosti: 1,0%
13,4%


Výplatná páska:

TARIFNÁ MZDA – je to mesačná mzda, ktorú má zamestnanec uvedenú v pracovnej zmluve
HRUBÁ MZDA – príjem v danom mesiaci
CENA PRÁCE – vyjadruje koľko stojí zamestnanec firmu, je to súčet hrubej mzdy a odvodu, ktorý platí zamestnávateľ
ZDANITEĽNÝ ZÁKLAD – je to časť mzdy, ktorá podlieha dani
VZ – vymeriavací základ – suma, z ktorej sa vypočítavajú sociálne odvody
POISTENIE – sú to povinné odvody, ktoré platí zamestnanec do sociálnej a zdravotne poisťovne
ČIASTKOVÝ ZÁKLAD DANE – je to zdaniteľná mzda po odpočítaní odvodov
NEZDANITEĽNÁ ČASŤ – je časť mzdy, ktorá je oslobodená od dane, mesačne je to 1,6 násobok životného minima, ročne 19,2 násobok životného minima (rok 2006 – 7568 Sk)
ZÁKLAD DANE – suma, z ktorej sa počíta 19% daň
VYPOČÍTANÝ PREDDAVOK DANE – je to daň, ktorú má občan zaplatiť v danom mesiaci
DAŇOVÝ BONUS NA DETI – suma, o ktorú sa znižuje daň, za každé vyživované dieťa klesá o 540 Sk
ČISTÁ MZDA – mzda po zaplatení dane a odvodov
PND – prídavok na dieťa – od roku 2004 je jednotný 500 Sk na každé dieťa (rok 2006 540 Sk)


sadzba dane:
- 19%

zdaňovacie obdobie:
- jeden kalendárny rok
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.