referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nataša
Pondelok, 17. januára 2022
Podniková ekonomika - Daňová sústava - priame a nepriame dane
Dátum pridania: 04.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: martinazimm
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 303
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 
Daňová sústava

Daň – je to povinná, zákonom určená, spravidla opakujúca sa platba, ktorú odvádzajú FO a PO štátu v určenej výške a stanovenej lehote
Daňová sústava – súhrn daní, ktoré možno vyberať na území štátu


Daňová sústava v Slovenskej republike:

NEPRIAME DANE: DPH

Spotrebné dane

Daň z vína
Daň z piva
Daň z liehu
Daň z tabaku a tabakových výrobkov
Daň z minerálnych olejov

PRIAME DANE

Dane z príjmov

Daň z príjmov FO
Daň z príjmov PO
Dane z nehnuteľností
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov

Miestne dane

Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za ubytovanie
Daň za nevýherné hracie prístroje a iné
Daň z motorových vozidiel


Priame dane

- vyrubujú sa priamo z príjmu alebo majetku fyzickej alebo právnickej osoby
- platenie sa nepresúva na niekoho iného
- FO alebo PO znáša daňovú povinnosť sama, vypočíta ju a odvedie správcovi dane

Nepriame dane

- sú platby viazané na výrobky alebo služby
- znáša ich spotrebiteľ nepriamo v cene nakupovaných tovarov alebo poskytovaných služieb

Daňová sústava a štátny rozpočet

- Štátny rozpočet je centralizovaný fond peňažných prostriedkov v rukách štátu
- z účtovného hľadiska je št. rozpočet bilanciou príjmov a výdavkov
- na strane príjmov sú daňové príjmy, ktoré tvoria jeho rozhodujúcu časť (viac ako 80%)

Rozpočtový proces

- je to súhrn prác, ktoré súvisia so štátnym rozpočtom na príslušný kalendárny rok, môžeme ich rozdeliť do týchto etáp:

1) Vypracovanie návrhu štátneho rozpočtu – robí ho Ministerstvo financií na základe požiadaviek jednotlivých rezortov a očakávaných výsledkov budúceho obdobia
2) Schválenie návrhu štátneho rozpočtu – návrh sa posúdi vo vláde, prerokuje a schváli na schôdzi parlamentu
3) Plnenie štátneho rozpočtu a kontrola plnenia štátneho rozpočtu – v prípade nepriaznivej situácie sa prijímajú opatrenia
4) Vypracovanie a schválenie štátneho záverečného účtu – vypracúva ho Ministerstvo financií a schvaľuje ho parlament
- konečný výsledok môže byť:
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.