referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Ekonómia pozn. 3. - 4. ročník (Fajnorka)
Dátum pridania: 03.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: T-M
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 401
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 27.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 45m 50s
Pomalé čítanie: 68m 45s
 

Základné ekonomické pojmy

Potreby sú prejavom pocitu nedostatku niečoho čo sa žiada byt uspokojené. Služba predstavuje činnosť, ktorá uspokojuje ľudské potreby svojim vlastným priebehom. Spotreba je uspokojovanie bežných potrieb, pri spotrebe obmedzuje spotrebiteľa iba množstvo jeho finančných prostriedkov, prírodných danosti. Statok je každá užitočná vec, ktorá uspokojuje potreby ľudí alebo človeka, a je výsledkom buď prírodných procesov alebo výsledkom výroby.

Klasifikácia potrieb:

 1. podľa naliehavosti uspokojovania sú základne a luxusné
 2. podľa poctu nositeľov potrieb sú individuálne a kolektívne
 3. podľa podstaty sú hmotne a nehmotné

Uspokojovanie potrieb je možné statkami a službami tie sa rozdeľujú na:

Hmotné statky:

 1. podľa dostupnosti sú voľné a ekonomické
 2. podľa spôsobu uspokojovania sú kapitálové a spotrebné
 3. podľa vlastníctva sú súkromné a verejné

Nehmotné statky: Sú služby a to vecné a osobné

Hospodárstvo (ekonomika) - Je oblasť kde prebieha výroba, rozdeľovanie, výmena a spotreba statkov. Jeho činiteľmi sú:
a)výrobné výstupy – výkony – výrobok alebo služba
b)výrobné vstupy – všetky vstupy do výroby sa označujú ako výrobné činitele a možno ich rozdeliť na tri základne skupiny:

 1. prírodné zdroje – zahŕňajú všetko to, čo človek získava z prírody a využíva vo výrobnom procese.
 2. práca – predstavuje cieľavedomú činnosť ľudí zameranú na tvorbu statkov a služieb, ktoré uspokojujú ľudské potreby. Ide o fyzickú ako aj duševnú prácu, ktorá sa vynakladá vo výrobnom procese.
 3. kapitál – tvoria tie statky, ktoré pomáhajú pri výrobe ďalších statkov alebo služieb. V priemyselnom podniku to môžu byť stroje a zariadenia, t.j. fyzický kapitál. Kapitál existuje aj v peňažnej forme, ktorý je predpokladom existencie fyzického kapitálu.

Subjekty - sú nimi základné hospodárske jednotky medzi, ktoré patria:

 • Podniky – (vyrábajú - predávajú – kupujú) ziskovosť, efektívnosť, stabilita, likvidnosť. Je samostatná hospodárska jednotka, ktorá ma právnu subjektivitu a ktorá existuje za účelom podnikania. Súhrn hmotných, nehmotných a osobných zložiek. Transformujú sa v nich výrobne vstupy na výstupy.
 • Domácnosti – podieľajú sa predovšetkým na spotrebe statkov a služieb a tiež ponúkajú pracovnú silu.
 • Štát – je špecifický tým že svojou legislatívnou činnosťou vytvára rámec na fungovanie ekonomiky, jeho úlohou je odstraňovať negatívne prejavy v hospodárstve, ale aj stimulovať pozitívne vplyvy.

Triáda základných ekonomických problémov – každé hospodárstvo bez ohľadu na svoju vyspelosť a vývojové štádium musí odpovedať na tri základné ekonomické otázky:

 • Čo vyrábať? Otázka rieši aké, v akom množstve a kedy vyrábať výrobky alebo ponúkať služby aby sa uspokojil potreby spoločnosti.
 • Ako vyrábať? Závisí od technických a technologických potrieb ekonomiky.
 • Pre koho vyrábať? Pre koho budú vyrábané statky a poskytovane služby. Rozdeľovanie závisí od rozdeľovania príjmov.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.