referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Streda, 19. januára 2022
Kalkulácia zisku
Dátum pridania: 03.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sun
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 660
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 

Kalkulácia zisku a ceny výkonu

Cieľom výrobcu je z ceny výkonu uhradiť náklady a realizovať zisk. V trhovej ekonomike cenu ovplyvňuje viacero činiteľov, najmä:

 • kúpyschopnosť spotrebiteľov
 • výška ceny u výrobcov, ktorí predávajú rovnaké výkony (konkur.)
 • výška nákladov
 • v neúplnej rozvinutej trhovej ekonomike i zásahy štátu do výšky cien

Podľa toho rozoznávame tieto metódy stanovenia výšky ceny výkonu:

 1. nákladovú m.
 2. metódu rešpektovania okolia (zákazníka, konkurenta)

Nákladová metóda určenia ceny je postup, v kt. sa k nákladom na 1KJ pripočíta prirážka zisku. Jej výška závisí od druhu tovarov. Prirážka zisku bude nižšia pri tovaroch, kde je predpoklad dosiahnutia celého objemu zisku vyšším obratom – tržbami, kým pri špeciálnych a sezónnych tovaroch bude prirážka zisku vyššia.

Druhý spôsob je určenie Prirážky zisku z ceny. Táto metóda vychádza z toho, že investovaný kapitál do podniku musí byť výnosný. Výpočet PZ z ceny:

Cena = úplné náklady na 1 výkonu / (1 – koeficient výnosnosti z ceny)

Koeficient výnosnosti z ceny = zisk / použitý kapitál

Kalkulačné písomnosti

Kalkulácie nákladov, zisku a ceny výkonov sa zostovujú na kalkulačných listoch z kal. dokladov, kt. sa nazývajú Kalkulačné písomnosti.

Náležitosti:

 • obchodný názov a adresa podniku
 • druh kalkulácie
 • údaje o kalkuovanom výkone ( opis, označenie, parametre,akosť)
 • kalk. jednotka
 • rozhodujúce údaje na určenie výšky ssumy kalk. položiek, napríklad množstvo, čas, jed. cena
 • peňažné sumy jedot. položiek kalkul.
 • podpis zodpovedného zamestnanca

Kalkulačné doklady – sú všetky doklady, kt. sa použili na určenie údajov v kalkulácii. Sú to napr. normy, cenníky, účt. doklady...

Má byť v nich uvedené:

 • označenie kalkulovaného výkonu
 • dátum vyhotovenia kalkul. dokladu
 • podpis zodpovedného zamest. za správnosť kalk. dokladu.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.