referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Manežéri a štýl vedenia ľudí
Dátum pridania: 24.04.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sun
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 524
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Za menežéra považujeme pracovníka podniku, ktorý spĺňa tieto charakteristiky:
1. riadi prácu a preberá zodpovednosť za výsledky práce iných
2. jeho pracovnou náplňou je vykonávať riadiace činnosti.

Rozlišujeme tieto úrovne menežérov v podniku:
1. menežéri 1. línie-sú to majstri, vedúci dielní,prevádzok=sú v priamom kontakte s výkonnými pracovníkmi, zodpovedajú za zadávanie úloh
2. menežéri strednej úrovne-sú to menežéri rôznych podnikov, závodov, ale aj odborných úrvarov.
3. Top menežment (vrcholový menežéri)-usmerňujú a koordinujú činnosť podniku ako celku. Majú osobitné postavenie a vzťah k vlastníkom podniku. Obvykle ich do funkcie vymenúvajú vlastníci podniku.

Menežéri podľa charakteru vykonávanej činnosti sa členia:
1. na univerzalistov-stoja na čele riadiacich útvarov (riaditeľ podniku,závodu, vedúci prev.)
2. na špecialistov-zameriavajú sa len na jednotl. Oblasti riadenia a pomáhajú univerz. menežérom presadzovať stanovené ciele. Patria sem riaditelia alebo námestníci jednotlivých úsekov (úsek riadenie, dopr.)

Vlastnosti menežéra-
1. iniciatívnosť-vynaliezavo a tvorivo stanovovať ciele a vyhľad.spôsoby na jej dosiahnutie.
2. samostatnosť-rozhodovať a konať na základe vlastných úvah
3. rotvážnosť- rozhodovať a konať po zhodnotení situácie
4. rozhodnosť-vedieť sa rozhodnúť a svoje rozh. Vedieť aj realizovať
5. cieľavedomosť- cieľavedomá činnosť ako aj kontrola stanovených cieľov
6. zodpovednosť- uvedomelosť dôležitosti splnenia úlohy a jej realizácie v praxi

7. zásadovosť- presadzovať spoločenské hodnoty a normy
8. disciplínovanosť-regulovať a ovládať svoje správanie
9. húževnatosť- pri prekonávaní ťažkostí až do dosiahnutia stnoveného cieľa
10. optimizmus- orientovať sa pozitívne na ciele a veriť v úspech
11. fantázia-vytvárať určité predstavy ,modely
12. emocionálna a citová vyrovnanosť- nemal by podliehať citovým emóciám-hnev, závisť...

Štýl vedenia ľudí
Štýl vedenia-je to taký spôsob vedenia ľudí, ktorý motyvuje správanie v rôznych situáciách.
Poznáme tieto 4 spôsoby vedenia:
1. Autoritatívny štýl vedenia-menežér trvá na svojich rozhodnutiach a príkazoch, presadzuje svoje názory aj proti názorom svojich podriadených. Uznáva prísny organ. postup, hierarchiu funkcií a podriadenie na základe moci.
2. Participatívny štýl vedenia-medzi nadriadenými a podriad. Je určitá vzájomná dôvera, v rámci vymedzenia svojich kompetencií,podnecuje aktivitu pracovníkov a zapájajú sa do rozhodovania podľa ich odbornosti.Vyznačuje sa aktívnou účasťou všetkých pracovníkov na riadení a rozhodovaní.
3. Demokratický štýl vedenia- vedúci pracovník sa radí pri rozhodovaní s podriadenými, vypočuje si ich názory a podriadený môžu uplatniť svoje názory a iniciatívi.Takéto vedenie je založené na dobrovoľnej podriadenosti a sebadisciplíny podriadených.
4. Liberálny štýl vedenia-vedúci má spravidla nízku autoritu, ale určitú prestíž. Takýto vedúci pracovník robí populistickú politiku=>nepopulárne opatrenia a kritiku svojich podriadených prenecháva na iných pracovníkov==je tolerantný voči chybám a nedostatkom podriadených.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.