referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
Zdaňovanie a delenie zisku kapitálových spoločností
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mtury
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 914
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Kapitálová spoločnosť sa dá jednoducho charakterizovať ako spoločnosť, na ktorej základnom imaní sa spoločníci zúčastňujú svojím kapitálovým vkladom. Medzi kapitálové spoločnosti zaraďujeme spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou, pretože povinnosťou spoločníka nie je osobná účasť na podnikaní, ale povinnosť vložiť určitý vklad do spoločnosti. Spoločnosť pritom zodpovedá veriteľom za svoje záväzky celým majetkom a spoločníci len do výšky nesplatenej časti svojich vkladov. Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov a môžu nimi byť fyzické i právnické osoby. Základnou povinnosťou spoločníka je splatiť vklad za podmienok a v lehote určenej v spoločenskej zmluve. Minimálna výška vkladu jedného spoločníka je 30 000 Sk a celý tento vklad musí byť splatený najneskôr do 5 rokov. Medzi mnohé práva spoločníkov patria aj majetkové práva spoločníkov, medzi ktoré patrí aj právo na podiel na zisku, o ktorom bude neskôr reč, ale aj právo na riadenie spoločnosti a kontroly jej činnosti.
Prostredníctvom svojich vkladov získavajú spoločníci v spoločnosti obchodný podiel, ktorého výška sa určuje pomerom vkladu k základnému imaniu. Vyjadruje tak mieru účasti spoločníka na spoločnosti a na jej čistom obchodnom imaní. Spoločníci majú nárok na podiel na čistom zisku. O čiastke, ktorá pripadne na rozdelenie medzi spoločníkov, rozhoduje valné zhromaždenie. Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, nárok na podiel je určený v pomere, ktorý zodpovedá splateným vkladom.

Čistý zisk
O zisku podniku hovoríme vtedy, ak výsledok rozdielu výnosy - náklady je kladný. Tento zisk sa niekedy nazýva aj hrubý zisk. Z hrubého zisku sa po zdanení (odpočítaní daní) hovorí o čistom zisku. O zdaňovaní právnických osôb a teda aj podnikov hovorí zákon č. 366/1999 o daniach z príjmov. O predmete dane hovorí §18. Daňovníkmi sú všetky právnické osoby okrem verejnej obchodnej spoločnosti, Národnej banky Slovenska a Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorých príjmy sa zdaňujú osobitnou sadzbou (§36).
Základ dane vzniká len, keď má podnik zisk. V opačnom prípade hovoríme o daňovej strate. O spôsobe zistenia základu dane hovorí zákon v §23 – 34. Základ dane je zdaňovaný sadzbou 29 %.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.